Gemt
Presse og Nyheder

Ny fødevarelov kan ramme for bredt

Folketinget vedtog kort før sommerferien en ændring af fødevareloven, der giver myndighederne flere beføjelser til at sætte ind over for virksomheder med dårlig regelefterlevelse. Dansk Erhverv frygter, at forslaget rammer for bredt.

Nyhed

Dansk Erhverv | FØDEVARER - 27. juli 2018

Et enigt Folketing vedtog inden sommerferien en ny lov om fødevarer, der giver fødevarekontrollen flere beføjelser i forhold til at sætte hårdere ind over for virksomheder med dårlig regelefterlevelse. Siden 1. juli har Fødevarestyrelsen således haft mulighed for at udstede højere bøder samt daglige bøder, indtil et forhold er bragt i orden. I værste tilfælde kan Fødevarestyrelsen nu også udstede virksomhedskarantæne i op til 6 måneder til både lokation og en person ved gentagne, grove overskridelser af fødevarelovgivningen.

De nye sanktioner kan komme i anvendelse, hvis en virksomhed i tre ud af de fire seneste kontrolrapporter har fået anmærkninger, som de undlader at efterkomme ved de opfølgende kontrolbesøg. Det gælder også indskærpelser, hvilket Dansk Erhverv og mange andre har kæmpet imod. Forslaget er tiltænkt virksomheder, der hverken kan eller vil overholde lovgivningen, og derfor er frygten, at forslaget også kan ramme de forkerte virksomheder, så længe indskærpelser er inkluderet.

Fødevarestyrelsen har omkring 56.000 kontrolobjekter årligt, heraf lever ca. 250 virksomheder op til kriterierne om dårlig regelefterlevelse, altså anmærkninger på tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Ud af de ca. 250 virksomheder er der p.t. 15 virksomheder, der har været i kategorien ”virksomhed med dårlig regelefterlevelse” i mere end 12 måneder. Disse virksomheder kan derfor få daglige bøder eller virksomhedskarantæne i op til 6 måneder, hvis de ikke retter op med det samme.
Med lovændringen indføres også en ny praksis om to opfølgende kontrolbesøg for virksomheder med dårlig regelefterlevelse i stedet for et besøg. Dette sker for at få løftet virksomhederne hurtigere ud af kategorien.

Positivt at stoppe kriminelle, men pas på
Det er positivt med flere beføjelser til myndighederne til at standse kriminelle, der igen og igen overtræder lovgivningen, og gambler med kundernes sundhed, men det er samtidigt vigtigt, at virksomheder, der gerne vil overholde lovgivningen ikke rammes af forslaget. Det har Dansk Erhverv både gjort politikere og embedsmænd opmærksom på, men ingen har valgt at imødekomme branchens ønsker.

Dansk Erhverv vil følge udviklingen tæt den kommende tid. Det er vigtigt, at vi får standset de enkelte få virksomheder, der igen og igen overtræder lovgivningen, og gambler med kundernes sundhed, men det må ikke ramme de forkerte.

Kontakt os

Handel

Jeppe Rønnebæk Kongsbak

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Fødevarekonsulent

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.