Gemt
Presse og Nyheder

Nyt forum for bæredygtige emballager

Dansk Erhverv igangsætter et nyt forum for bæredygtige emballager, som skal klæde handel- og genvindingsvirksomheder på til at takle kommende udfordringer for fremstilling, brug og bortskaffelse af emballager.

Nyhed

Forum for Bæredygtige Emballager skal skabe rammerne for vidensdeling og sikre, at deltagerne får kompetencer til at udvikle deres forretning med bæredygtige emballager, der imødekommer de krav og forventninger til ansvarlighed, der vokser i samfundet.

Ressourceforbruget til emballager er alt for stort og udfordrer miljøet. Alene i Europa bruges 50 mio. ton plast om året, hvor 50 pct. går til emballager - og 60 pct. af vores affald er emballager. Kun 30 pct. af plastaffaldet genanvendes i gennemsnit i EU. Danmark ligger i bunden med omkring 15 pct., men vi brænder det af til energiudnyttelse og uden deponi.

EU og Danmark iværksætter nu handleplaner og nye lovkrav for at sikre en omstilling af markedet og samfundet til et mere bæredygtigt forbrug af plast og emballager.
Der vil være initiativer der strækker sig flere år frem i tiden. Det betyder, at virksomheder skal kunne forstå og håndtere en omstillingen, der indebærer re-design af emballager for genanvendelse og mindre materialeforbrug og forstå, hvordan man kommunikerer til forbrugere, så de ændrer adfærd i en mere bæredygtig retning samt håndtere nye typer forretningsmodeller, der f.eks. rummer producentansvar og pantordninger.

Forum for Bæredygtige Emballager er for medlemmer af Dansk Erhverv, og der vil afholdes en række temaarrangementer, som sætter medlemmer ind i området og giver dem konkret viden. 

Som deltager vælger selv hvilke tema(er) og arbejdsgrupper, som man ønsker at deltage i. Temaerne bliver oprettet alt efter interesse og fordeling af deltagere, så vidensdeling og kompetenceløftet bliver mest muligt effektivt. 

Første møde i Forum for Bæredygtige Emballager bliver et opstartsmøde, som gennemgår temaer i et årshjul. Man får her en gennemgang af udfordringerne, så man får det rette beslutningsgrundlag for videre deltagelse. Invitationer vil blive sendt ud lige inden eller efter sommerferien.

Eksempler på temaer i Forum for Bæredygtige Emballager

  • Design af bæredygtige emballager
  • Genanvendelse og genbrug af plast og emballager
  • Inspiration til bæredygtige forretningsmodeller
  • Forbrugerinformation og bæredygtighedskommunikation
  • Begrænsning af miljøbelastning fra plast og emballager
  • Partnerskaber og samarbejder

Kontakt miljøpolitiskchef Jakob Zeuthen og chefkonsulent Lisbet Hagelund for yderligere information.

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.