Gemt
Presse og Nyheder

Regler for salg af visirer

15. september 2020

Lørdag den 22. august var dagen, hvor det blev obligatorisk at anvende mundbind eller visir i den kollektive trafik i Danmark. Hvis din virksomhed ønsker at sælge visirer, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilken type visir der sælges, og hvordan de markedsføres.


Som følge af det vedvarende smittetryk i Danmark, er det nu et krav at anvende mundbind eller visir i den kollektive trafik over hele landet jf. bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. Efterfølgende har der været spørgsmål til, hvad man skal være opmærksom på, og hvilke foranstaltninger der gør sig gældende for salg af visirer.

Læs bekendtgørelsen her: Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v..

EU-Kommissionen lavet en vejledning på deres hjemmeside for salg af ansigtsmasker og ”face-coverings”. Jf. denne vejledning er der tre forskellige lovgivninger, som berører dette område – hvilken lovgivning der gør sig gældende, afhænger af fabrikantens angivelse af produktets formål. Her fremgår de følgende tre lovgivninger:

Lovgivningen for medicinsk udstyr (MD). Formålet med produktet er medicinsk og anvendes for eksempel i sundhedsvæsenet til at undgå at smitte patienter under eksempelvis operationer o.l. Disse produkter skal være CE-mærket som medicinsk udstyr. Her er det Lægemiddelstyrelsen, der er kompetent myndighed.

Læs mere om mundbind og andre typer af medicinsk udstyr på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: Information til virksomheder om mundbind.

Lovgivning for personlige værnemidler (PPE). Formålet med produktet er at sikre, at den, der bærer det, kan beskyttes mod (helbreds)farer. Disse produkter skal være CE-mærket som PPE. Her er det Sikkerhedsstyrelsen, der er kompetent myndighed.

Lovgivning for generel produktsikkerhed. Hvis der helt tydelig fremgår, at produktet ikke er hverken et medicinsk udstyr eller et personligt værnemiddel, vil de generelle produktsikkerhedsregler være gældende. Her er det Sikkerhedsstyrelsen, der er kompetent myndighed.

Ydermere kan der gælde følgende ved salg af visirer:

  • Der skal medfølge en dansksproget vejledning.
  • Fabrikanter, EU-repræsentanter, importører og distributører af medicinsk udstyr (omfatter ikke butikker, der kun detailforhandler medicinsk udstyr, jf. bekendtgørelse om importører og distributører af medicinsk udstyr), samt specialforretninger skal registrere sig hos Lægemiddelstyrelsen og betale gebyr.
  • Der skal være en overensstemmelseserklæring (Declaration of Conformity) med en underskrift fra enten fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant i EU.
  • Produktet skal CE-mærkes og godkendes til salg. Efter CE-mærkningen skal der fremgå et NB-nummer med fire cifre for det bemyndigede organ, der har gennemgået dokumentationen for produktet.
  • Produktet skal være påført EN-nummeret på den tekniske standard, som det skal overholde.
  • Derudover skal man være tydelig i markedsføringen af produktet og klarlægge forventningerne til anvendelse af det, for eksempel skal produktet være påført klassifikation for beskyttelsesniveauet (for eksempel FFP2)

Læs mere om visirer og salg af andre værnemidler på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Tjek dette før du sælger ansigtsmasker, handsker eller visirer i din butik eller webshop.

Kontakt os

Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Fødevarekonsulent
Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.