Gemt
Presse og Nyheder

Tid til senioraftaler - Lageroverenskomsten, Transportoverenskomsten og TA-overenskomsten med 3F

Ligesom på mange andre overenskomster er det i Dansk Erhvervs overenskomster med 3F Transportgruppen aftalt, at den enkelte medarbejder kan vælge at indgå i en seniorordning fra 5 år før folkepensionsalderen. En aftale om seniorordning for 2019 skal indgås inden 1. november.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 25. OKTOBER 2018

Seniorordningerne i lager-, transport og TA-overenskomsterne med 3F giver medarbejderen mulighed for at aftale kortere arbejdstid fra 5 år før til folkepensionsalderen, idet der er adgang til at holde op til 32 seniorfridage pr. kalenderår.

Omkostningsneutral for virksomheden
Seniorordningen er omkostningsneutral for virksomheden. Medarbejderen skal selv finansiere seniorfridagene med indbetalingen til særlig opsparing og eventuelt ved en konvertering af hele eller dele af medarbejderens pensionsbidrag. Der skal dog minimum indbetales 2% til pensionsordningen til dækning af forsikringsordning, bidrag til sundhedsordning og administrationsomkostninger.

PensionDanmark skal have besked
Hvis medarbejderen ønsker at konvertere en del af pensionsbidraget til finansiering af seniorfridage, skal PensionDanmark have besked. Virksomheden skal kontakte PensionDanmark på kontakt@pension.dk eller telefon 70 12 13 40, og PensionDanmark sørger herefter for, at virksomheden bliver oprettet med en såkaldt seniorkode.

Skriftlig aftale senest den 1. november
Det er en betingelse for at indgå i en seniorordning, at medarbejderen senest den 1. november giver skriftlig meddelelse til virksomheden om, hvor stor en andel af særlig opsparing, og det at eventuelt konverterede pensionsbidrag, vedkommende ønsker at opspare det følgende år.

Dansk Erhverv har udarbejdet en senioraftale for hver af de tre overenskomster, som skal udfyldes af medarbejderen og virksomheden. Senioraftalerne kan hentes på nedenstående link. 

Seniorordning Lageroverenskomsten

pdf

Download

Seniorordning TA

pdf

Download

Seniorordning Transport

pdf

Download

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.