Gemt
Presse og Nyheder

Vil du ud i verden?

Dansk Erhverv har indgået en samarbejdsaftale med det tyske udenrigshandelskammer, AHK. Aftalen betyder, at danske virksomheder får adgang til rådgivning og lokalviden gennem AHKs kontorer verden over.

Nyhed

Når man som virksomhed gerne vil ind på et nyt marked, kan det være svært at danne sig det nødvendige overblik over lokale regler, forbrugsmønstre, konkurrentsituation og lignende markedsinformationer.

For at imødekomme dette behov hos vores medlemmer har Dansk Erhverv indgået aftalen med AHK som betyder, at danske virksomheder nu har adgang til AHKs rådgivning og ekspertise, som er at finde hos mere end 1700 medarbejdere fordelt på over 130 kontorer i 90 lande.

AHK kan bistå virksomheder med en bred række services, herunder rådgivning vedrørende juridiske og personalemæssige forhold samt konsulentbistand vedrørende markedsforhold, produktinformationer, business intelligence mv. Rådgivningen er målrettet virksomheder, der vil ind på nye markeder eller som vil styrke deres tilstedeværelse på eksisterende markeder.

De 90 lande, hvor AHK er tilstede, fordeler sig på 20 lande i Nord- og Sydamerika, 10 lande i Mellemøsten og Nordafrika, 7 lande i Afrika sub-Sahara og 17 i Asien. Mest omfangsrig er tilstedeværelsen i Europa, hvor AHK er repræsenteret i 36 lande i både Nord-, Central og Østeuropa.

Erfaringer fra samarbejdet

De foreløbige erfaringer fra samarbejdet viser, at AHK har bistået Dansk Erhverv-medlemmer med forskellige typer rådgivning og bistand, primært centreret omkring Øst- og Centraleuropæiske lande.
Blandt de nuværende virksomhedscases er rådgivning i forbindelse med markedsindgang, hjælp til etablering af kontakt til nye kunder samt markedsanalyse i forbindelse med at klarlægge forbrugsmønstre og konkurrentsituation.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis din virksomhed står med overvejelser omkring indgang på et nyt marked eller har et ønske om at styrke tilstedeværelsen på et eksisterende marked, så er første skridt at tage kontakt til vores internationale afdeling (se kontaktinfo nedenfor).

Vi tilbyder en indledningsvis snak for at drøfte jeres behov og sammen beslutte hvad næste skridt bør være. Hvis I herefter ønsker at gøre brug af samarbejdet med AHK, så hjælper vi med at etablere dialogen med det pågældende AHK-kontor for at sikre, at der er gensidig forståelse af opgavens omfang, indhold mv.

Kontakt os

Vil du vide mere?

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.