Krav til ansættelseskontrakten

De fleste medarbejdere har krav på en ansættelseskontrakt. Her kan du læse om, hvad en kontrakt skal indeholde, og hvilke konsekvenser det har, hvis reglerne ikke bliver overholdt.

Guide

Hvilke medarbejdere har ret til en ansættelseskontrakt?

Medarbejdere, der er ansat i mere end 1 måned, og som arbejder mere end 8 timer om ugen i gennemsnit, har ret til en ansættelseskontrakt. Selvom en medarbejder ikke har ret til en ansættelseskontrakt, vil det ofte være en god ide med en ansættelseskontrakt alligevel. Det kan fx være tilfældet, hvis du som arbejdsgiver vil undgå uenighed om de vilkår, der skal gælde for ansættelsen, fx løn, arbejdstid, opsigelsesvarsler mv.

Andre relaterede guides i temaet