Fravær og sygemelding under graviditet

Læs om reglerne vedr. graviditetsundersøgelser, sygdom under graviditet og abort. Få overblik over mulighederne for refusion, hvis en medarbejder bliver syg under graviditet.

Guide

Fravær under graviditetsundersøgelser

En gravid medarbejder har krav på at få fri fra arbejde til graviditetsundersøgelser, hvis undersøgelserne ikke kan ligge uden for normal arbejdstid. Det gælder for eksempel lægebesøg, scanninger og jordemoderkonsultationer.

Medarbejderens ret til løn under fraværet afhænger af, om medarbejderen er omfattet af en overenskomst, som giver ret til løn, eller om der er indgået en individuel aftale, som giver ret til frihed med løn. Hvis dette ikke er tilfældet, har medarbejderen ret til dagpenge under fraværet. Det er dig som arbejdsgiver, der afholder udgifterne til dagpengene ved fravær på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, og der er ikke ret til refusion for et sådant fravær - heller ikke selv om I har tegnet en forsikring efter § 55 i Lov om sygedagpenge.

Flere kommuner udbyder kurser til førstegangsforældre. Sådanne kurser kan som udgangspunkt ikke sidestilles med graviditetsundersøgelser, og af denne grund har hverken den gravide medarbejder, eller dennes partner, ret til fravær eller løn ved deltagelse i sådanne kurser, med mindre I har aftalt andet.

Andre relaterede guides i temaet