Aktindsigt i tilbud på offentlige opgaver

Hvordan kan dine konkurrenter få aktindsigt i dit tilbud på offentlige opgaver? Og hvordan anmoder du selv om aktindsigt?

Guide

Hvad siger loven?

Der er store bødestraf forbundet med overtrædelserne og faktisk kan du også komme i fængsel for det i meget slemme tilfælde.

På den anden side, så bliver offentlige udbud større og større og offentlige ordregivere opfordre ofte markedet til at arbejde sammen.

Eksempelvis opfordrer SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S) mindre virksomheder til at byde ind på udbuddene som konsortier, når udbuddenes mindstekrav i forhold til fx økonomisk formåen er større, end hvad din virksomhed evt. selv kan honorere.

Så hvordan kan man gøre det, og hvornår er det lovligt. Det forsøger denne guide at hjælpe dig med at forstå.

Udbud alle slags opgaver sker som udgangspunkt for at skabe konkurrence om opgaverne.

Andre relaterede guides i temaet