ESPD

Hvad er et ESPD? Og hvordan bruger du det, når du skal byde på en offentlig opgave?

Guide

ESPD er et skema, der skal udfyldes, når du byder på en offentlig opgave.

ESPD står for European Single Procurement Document.

ESPD er en egen-erklæring, som foreløbigt skal vise, at du som tilbudsgiver opfylder en række kriterier med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Alle skal udfylde et ESPD. Men det er som udgangspunkt kun den vindende tilbudsgiver, der skal fremlægge dokumentation for, at de oplysninger der er afgivet i ESPD'et er korrekte.

ESPD'et skal som udgangspunkt anvendes ved alle udbud. Ved udbud efter light-regimet eller kontrakter under tærskelværdien er det dog frivilligt. Her kan den offentlige ordregiver vælge ESPD'et til.  

Hvis ESPD'et ikke bliver udfyldt, eller bliver udfyldt forkert, kan det betyde, at du som tilbudsgiver bliver diskvalificeret fra at deltage i konkurrencen om de offentlige opgaver.

Andre relaterede guides i temaet