Salg til det offentlige

Klager over udbud ved salg til det offentlige

Denne guide beskriver kort mulighederne for at klage over offentlige udbud. Herunder nogle af de overvejelser, som du blandt andet skal gøre dig, inden du vælger at klage.

Guide

Klage over udbud

Hvis du ønsker at klage over et offentligt udbud, kan du klage til Klagenævnet for udbud. 

Klagenævnets adresse er Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Telefon 72 40 57 08 - E-mail klfu@naevneneshus.dk

Du kan også indbringe sagen direkte for de almindelige domstole. Langt de fleste vælger dog at klage til klagenævnet for udbud. Derfor handler denne guide om den slags klager. 

Kan det betale sig at klage?

Inden du klager over et offentligt udbud, er det vigtigt at overveje præcis, hvorfor du ønsker at klage, og hvad du får ud af det contra de omkostninger, der er forbundet med at klage. Både gebyr til klagenævnet, men særligt også advokatomkostninger og interne omkostninger. Derudover risikerer du, hvis du taber din klage, at blive pålagt at skulle betale sagsomkostninger til modparten. 

Klagegebyret er på enten 10.000 kr. eller 20.000 kr. afhængig af din konkrete sag.

Det er klagenævnet der bestemmer, hvorvidt den tabende part skal betale modparten sagsomkostninger. Som udgangspunkt maksimalt 75.000 kr., men det kan dog fraviges, hvis det kan begrundes i dagens størrelse eller hvis særlige forhold i øvrigt taler herfor.

Kræver medlemskab

Du skal være logget ind for at få adgang til artiklen

Det er kun medlemmer af Dansk Erhverv, der har adgang til vores artikler og værktøjer.

Endnu ikke bruger? Opret dig

Andre relaterede guides i temaet

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.