Infrastruktur og mobilitet

Danmark står stærkt, når vi ser på indikatorerne i det europæiske indeks for digitalisering af økonomien og samfundet (DESI). Ser vi på rammevilkårene for den fysiske infrastruktur inden for distribution, vejnettet, lufttransport og togtransport indtager vi en samlet 8. plads blandt OECD-landene.

KONKURRENCEEVNEBAROMETER | INFRASTRUKTUR OG MOBILITET

Dansk Erhvervs konkurrenceevnebarometer for rammevilkåret infrastruktur og mobilitet indeholder indikatorer for både den fysiske og den digitale infrastruktur. Her indtager vi en samlet 5. plads blandt 35 OECD-lande.

Bedst står vi, når vi ser på indikatorerne i det europæiske indeks for digitalisering af økonomien og samfundet (DESI). Her ligger vi på en samlet 3. plads efter Sverige og Finland. Det spænder dog over en 1. plads til Danmark på mobil- og bredbåndsforbindelser (adgang, optag og pris) som den bedste placering og en 6. plads på vores digitale kompetencer. 

Ser vi på rammevilkårene for den fysiske infrastruktur inden for distribution, vejnettet, lufttransport og togtransport, indtager vi en samlet 8. plads. Vi er bedst placeret ift. kvaliteten af lufttransporten, og dårligst ift. togtransporten.

Tagget # angiver Danmarks placering blandt OECD-landene på de respektive indikatorer. Herunder kan du sammenligne Danmarks konkurrenceevne på rammevilkåret infrastruktur og mobilitet med øvrige OECD-lande.

Konkrete, politiske forslag

På baggrund af indsigterne, Konkurrenceevnebarometeret giver, arbejder Dansk Erhverv for at få gennemført en række, konkrete politisk forslag. Såfremt forsalgene bliver gennemført, vil det bidrage til, at Danmark – et vilkår ad gangen – bliver et bedre land at drive virksomhed i.

Dansk Erhverv arbejder blandt andet for

  • Fjernelse af administrative barrierer, som besværliggør opsætning af mobilmaster og nedgravning af kabler til fibernet.
  • Alle bolig- og virksomhedsadresser, der ikke har udsigt til at få tilbudt hurtigt bredbånd på markedsvilkår, skal, når det igangværende investeringsboom afmattes, have et stående tilbud om tilslutning med offentlig støtte men også egenbetaling fra forbrugeren.
  • Massive investeringer i udbygning af den grønne ladeinfrastruktur som el, brint og P2X.
  • Intelligent Trafikstyring som fx digitale trafikskærme og fleksible trafiklys skal være en naturlig del af opgraderinger og nyanlæg og sikre en betydelig effekt på produktivitet af og sikkerheden på infrastrukturen.
  • Tilpasning af det overordnede vejnet til fremtidens transportmidler, herunder modulvogntog, for at sikre lavere fragtrater og mere pålidelige leveringer.
  • Understøttelse af marked for alternative drivmidler ved oprettelse af tilskudsordning til de første 10.000 tunge køretøjer frem mod 2030, der kører på alternative drivmidler som fx biogas, el eller brint.

MERE OM RAMMEVILKÅRET | INFRASTRUKTUR OG MOBILITET

En nøglefaktor til produktivitet i erhvervsliv og samfund

Både fysisk og digital infrastruktur er et global konkurrenceparameter og en nøglefaktor til produktivitet i erhvervsliv og samfund. Infrastrukturen er de blodårer og nervebaner, der binder samfundet sammen med både mobilitet og digital datatrafik.

Danmarks digitale og fysiske infrastruktur er af afgørende betydning for erhvervslivets mulighed for at øge produktiviteten og sælge varer i og uden for Danmark. Medarbejderne skal kunne både arbejde hjemme og pendle til og fra arbejde i rimelig tid. Virksomhederne skal kunne rekruttere, og e-handelen skal leveres. I det digitale samfund skal data tilsvarende flyde via de digitale datamotorveje og ud til borgere og virksomheder i hele landet via hurtigt og stabilt bredbånd og mobilnet.

Læs mere: Dansk Erhverv lancerer kampagne, der sætter fokus på #rammevilkår

I dag skaber kødannelse over hele landet årligt tidsspilde svarende til 68.000 fuldtidsstillinger, som koster dyrt for virksomhederne og det danske samfund. Mobilitet skal måles i tid og kapacitet, og ikke kilometer og asfalt. Det er ligegyldigt, om en transport skal fragtes 50 eller 100 kilometer. Det, der betyder noget, er transporttiden. Tilsvarende er det høj datakapacitet, hastighed og stabilitet samt lav responstid og høj it-sikkerhed i den digitale infrastruktur, der kan bidrage til at fremme det digitale samfund.

Forudsigelige rammevilkår for transportinfrastrukturen er afgørende for planlægning af både produktion og arbejdsliv. Virksomheder og borgere skal vide, hvad der bygges, hvor der bygges, og hvornår der bygges ny infrastruktur. God planlægning, god mobilitet og god infrastruktur samt stærke bredbånds- og mobilnet tiltrækker nye produktive borgere og virksomheder både lokalt, regionalt og nationalt.

Erhvervslivets rammevilkår | Danmarks konkurrenceevne

Kontakt

Har du spørgsmål til vores arbejde med infrastruktur og mobilitet?

Rådgivning & Videnservice

Poul Noer

Fagchef for telepolitik
Medarbejderprofil
Transport

Jesper Kronborg

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport
Medarbejderprofil
Transport

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil