Samspil mellem offentlig og privat

Dansk Erhverv arbejder med samspillet mellem offentlig og privat som et relevant rammevilkår for danske virksomheder, men grundet et utilstrækkeligt internationalt sammenligningsgrundlag indgår det ikke som et parameter i Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer. Dansk Erhverv arbejder for at forbedre denne data og det internationale sammenligningsgrundlag.

KONKURRENCEEVNEBAROMETER | SAMSPIL MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT

Da den offentlige sektor i Danmark er blandt verdens største, er et velfungerende offentlig-privat samarbejde mere centralt set i forhold til andre lande med en mindre offentlig sektor.

Dansk Erhverv arbejder med samspillet mellem offentlig og privat som et relevant rammevilkår for danske virksomheder, men grundet et utilstrækkeligt internationalt sammenligningsgrundlag indgår det ikke som et parameter i Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer. Dansk Erhverv arbejder for at forbedre denne data og det internationale sammenligningsgrundlag.

Blandt de mest relevante, danske indikatorer for offentlig-privat samarbejde er konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver.

Konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver i danske kommuner og regioner måles efter det såkaldte IKU-tal og RIKU-tal, der angiver mængden af konkurrenceegnede opgaver set i forhold til antallet af konkurrenceudsatte opgaver. Det har imidlertid ikke været muligt at identificere en god, international sammenlignelig indikator herfor.

I Danmark har der gennem de seneste tre år været et støt fald i andelen af konkurrenceudsatte opgaver. Derudover er en særlig barriere for offentlig-privat samarbejde prissætning af det offentliges ydelser.

Læs mere: Dansk Erhverv lancerer kampagne, der sætter fokus på #rammevilkår

Konkrete, politiske forslag

Dansk Erhverv arbejder for for at få gennemført en række, konkrete politisk forslag i tilknytning til rammevilkåret samspil mellem det offentlige og private. Såfremt forsalgene bliver gennemført, vil det bidrage til, at Danmark – et vilkår ad gangen – bliver et bedre land at drive virksomhed i.

Dansk Erhverv arbejder blandt andet for

  • Stat, regioner og kommuner skal betragte private leverandører som ligeværdige partnere i leverancen af velfærds- og sundhedsydelser. Der bør derfor opstilles nationale målsætninger for væksten i offentlig konkurrenceudsættelse. I 2050 skal minimum 50 pct. af de konkurrenceegnede opgaver i stat, regioner og kommuner være konkurrenceudsat.
  • Fremme af innovation og bæredygtighed gennem totalomkostningsprincipper og funktionskrav i offentlige udbud. Der skal vedtages en fælles offentlig målsætning om, at 50 pct. af alle indkøb senest i 2025 skal gøre brug af totalomkostningsprincipper og funktionskrav, der kan fremme innovative udbud.
  • Transparens i prissætningen af offentlige ydelser så konkurrencen om løsningen af opgaver i det offentlige bliver reel. Med inddragelse af OECD’s anbefalinger om prissætning af offentlig erhvervsaktivitet sikres det, at privat og offentlig prissætning er sammenlignelig.
  • Som supplement til den nye OPS-enhed, der skal drøfte og komme med forbedringsforslag til et endnu bedre offentlig-privat samarbejde, skal der nedsættes en enhed under KFST med ekspertise i prissætning af ydelser i det offentlige. Enheden under KFST skal have kompetencen til at efterprøve det offentliges beregninger.

Erhvervslivets rammevilkår | Danmarks konkurrenceevne

Kontakt

Har du spørgsmål til vores arbejde med samspillet mellem offentlig og privat?

Oplevelse & Velfærd

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil