Gemt

Iværksætteri

Iværksætteren ønsker sig hellere et marked end støtte. Et godt lokalt erhvervsklima, hvor regionen er aktiv medspiller og sikrer færrest mulige barrierer, styrker iværksætterkulturen og understøtter vækst og arbejdspladser.

Når iværksætteren tager initiativ, er det til gavn for alle borgere. De skaber morgendagens arbejdspladser, og leverer fremtidens velfærd til gavn for et samlet Danmark i balance. Det er derfor afgørende, at der er gode betingelser for iværksætteri i hele landet. På den måde sikres det, at hele Danmarks iværksætterpotentiale udnyttes til fulde.

Iværksætteren ønsker sig hellere et marked end støtte. Et godt regionalt erhvervsklima, hvor regionen ses som en aktiv medspiller frem for en administrativ og økonomisk udfordring, bidrager til at løfte den eksisterende iværksætterkultur, og understøtter vækst og arbejdspladser i hele regionen. 

Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle landets regioner.

Iværksætteri

 • Klyngedannelse højner vidensniveauet, f.eks. med Robotklyngen i Odense og Soundtech i Struer.

Dansk Erhvervs anbefalinger til regionerne

​​Regionens indkøbsmuskel skal bruges 

 • Der skal fastsættes et mål for hvor stor en andel af de regionale indkøb, der skal komme fra startups og SMV’er.
 • Der skal være en regional målsætning om at øge andelen af innovationspartnerskaber. 
 • Ledelsen i regionen skalskabe gode rammer for risikovillighed til, at offentlige indkøbere kan vælge nye og mindre leverandører. 


Åbenhed i opgaveløsning
 

 • Opgaver og ydelser skal i udgangspunktet sættes i udbud.
 • Regionen skal i højere grad stille funktionskrav frem for at specificere den præcise løsning i detaljer. 


Stop offentligt opgavetyveri
 

 • Der skal foretages et obligatorisk markedstjek, inden regionen ruller nye initiativer ud. 
 • Det skal gøres klart, at det offentlige ikke må drive kommerciel virksomhed.


Adgang til data og information 
 

 • Indsamlet data skal så vidt muligt skal anonymiseres, for efterfølgende at kunne stilles til rådighed for borgere og virksomheder.
 • Ny teknologi, som IoT, sensorer, AI og andre intelligente former for dataindsamling skal i langt højere grad bruges i den daglige drift.


Fokus på at afprøve nye løsninger
 

 • Regionen skal facilitere flere innovationspartnerskaber, inden for sundhedsområdet.
 • Borgere skal i højere grad skal have mulighed for at kunne melde sig frivilligt til at afprøve ny teknologi.


Læs hele notatet med Dansk Erhvervs anbefalinger til iværksætteri i regionerne nedenfor.

Iværksætteri

pdf

Download