; ;
Gemt

Offentlig-privat samarbejde

Et styrket samarbejde mellem offentlige og private aktører er et unikt udgangspunkt for udvikling af fremtidens innovative og bæredygtige løsninger. Løsninger, der kan give bedre kvalitet i velfærden for den enkelte borger.

Et styrket samspil mellem offentlige og private aktører er en forudsætning for, at vi kan løse både de demografiske, velfærds- samt miljø- og klimamæssige udfordringer i Danmark. Vi ser ind i en fremtid, hvor borgerne forventer mere, end det offentlige kan honorere og skattetrykket kan bære. Derfor skal der tænkes langt mere i samarbejde på tværs af den offentlige og den private sektor.    

Det er dog nødvendigt, at regionerne er gearet til samarbejdet. Det kræver ikke alene en positiv politisk kultur, men også de rette forudsætninger i forvaltningen. 

Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle landets regioner.

Offentlig-privat samarbejde

 • Gennemsnitlig konkurrenceudsættelse i regionerne: 18,6 pct. 
 • Samlet køber regionerne årligt ind for ca. 75 mia. kroner.

Dansk Erhvervs anbefalinger til regionerne

​​Klarhed omomkostningerneskaber en fælles platform  

 • Man skal ved prissætning af den offentlige service huske at indregne alle relevante udgifter. 
 • Der skal være transparens i opgørelsesmetoden hos de regionale udbydere. 
 • Regionen skal i udgangspunktet lave et kontrolbud - og ikke en kontrolberegning - ved konkurrenceudsættelse2.


Klarog opdateret udbudspolitikgiver nye muligheder  

 • Der skal udarbejdes en udbudspolitik, som et bredt flertal i regionen står bag. 
 • Udbudspolitikken skal have et fokus på at stille funktionskrav frem for metodekrav. 
 • Der skal sættes klare mål for hvad og hvor meget, man ønsker at sætte i udbud. 
 • Der skal arbejdes på at sikre rimelige svarfrister, ved efterspørgsel af tilbud.


Erfaring og kompetencer fremmer fælles forståelse
  

 • Man skal prioritere at efteruddanne og opkvalificere relevante medarbejdere i forvaltningen.
 • Der skal løbende gennemføres studieture og ekskursioner til steder, der har positive erfaringer med offentlig-privat samarbejde.  
 • Der skal løbende afholdes møder, hvor regionen orienterer erhvervslivet om kommende udbud og udbudsplaner.


Læs hele notatet med Dansk Erhvervs anbefalinger til offentlig-privat samarbejde i regionerne nedenfor.

Offentlig-privat samarbejde

pdf

Download

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil