Dansk Erhverv gør status for e-handlen i 2017

2017 blev endnu et rekordår for e-handel i Danmark, og tendensen er fortsat stigende. Danskerne forventes at e-handle for 135 mia. kr. i 2018 og for knap 200 mia. kroner i 2022, hvis væksten fortsætter.

Artikel

Dansk Erhverv | Handel | 25. april 2018


Danskerne e-handler som aldrig før. I 2017 e-handlede vi varer og services i både danske og udenlandske netbutikker for 123 milliarder kroner, og hvis væksten fortsætter med 10 pct. om året, forventes handlen at udgøre næsten 200 milliarder i 2022. E-handlen med services udgjorde ca. 2/3 af den samlede e-handel i 2017. 

E-grænsehandlen stiger fortsat
Samtidig med at den samlede e-handel i Danmark er steget, er mængden af de varer, som danskerne køber i udenlandske netbutikker, også fulgt med. Imens danskernes fyldte de digitale indkøbskurve med varer for i alt ca. 43 mia. kroner, kom godt en tredjedel - ca. 14 mia. kroner - fra udenlandske netbutikker. Dermed har e-grænsehandlen overhalet den traditionelle grænsehandel i fysiske butikker, som udgjorde 13 mia. kr. i 2016 ifølge Skatteministeriet. 

E-grænsehandlen udgjorde ca. en tredjedel af den samlede e-handel i 2017. Det er en stigning siden 2014, hvor udenlandske netbutikker stod for ca. en fjerdedel af den samlede danske e-handel:

Den danske e-grænsehandel med varer har nu overhalet den traditionelle, fysiske grænsehandel. Det viser, at danske butikker ikke bare er i konkurrence med hinanden eller butikker i vores nabolande, men også med butikker i fjernere lande som f.eks. Kina. Derfor er det vigtigt, at alle virksomheder, der sælger til danske forbrugere, har lige konkurrencevilkår, herunder at de betaler den lovpligtige danske moms. Desværre er der mange der snyder med momsen, og det stiller de danske virksomheder i en urimelig konkurrencesituation”, siger Henrik Hyltoft, markedsdirektør i Dansk Erhverv.

Fysiske og online butikker fortsætter med at smelte sammen
Selvom e-handlen er vokset med tocifrede vækstrater de sidste par år, udgør e-handel stadig en mindre del af den samlede handel med varer. Af danskernes samlede varekøb i 2017 udgjorde e-handel med varer 11 procent.
Det viser, at den fysiske butik stadig er den foretrukne. Dansk Erhvervs e-analyse viser dog, at mange forbrugere orienterer sig online, før de køber deres vare i en fysisk butik. Dette gjaldt for ca. en fjerdedel af de e-handlende danskere.

Den fysiske butik spiller en vigtig rolle. Det understreges af, at flere netbutikker åbner fysiske butikker, hvor deres kunder blandt andet kan prøve varerne og få rådgivning. Det giver nemlig nogle helt andre muligheder at være til stede fysisk, og det indikerer også, at den fysiske butik stadig spiller en vigtig rolle i fremtidens detailhandel. E-handel er blevet en salgskanal ved siden af den fysiske butik - og kunderne forventer begge dele”, siger Henrik Hyltoft.


Hovedparten af danskerne e-handler

Hovedparten af danskerne er med på e-handelsbølgen. 83 pct. af danskerne over 18 år har købt varer eller services på nettet indenfor et halvt år. Det er en lille stigning sammenlignet med 2016, hvor 80 pct. af danskerne e-handlede.

Kvinder og mænd e-handler stort set lige meget, men jo yngre man er, og jo højere uddannelsesniveau man har, desto større sandsynlighed er der for, at man e-handler. Hele 95 pct. af danskerne i aldersgruppen 18-29 år har e-handlet indenfor et halvt år i 2017 - men alle aldersgrupper er generelt rigtig godt med på e-handelsbølgen.
Aldersgruppen 60+ repræsenterer dem, der e-handler mindst, men alligevel har 70 pct. i aldersgruppen e-handlet indenfor et halvt år i 2017. Indenfor alle aldersgrupper har der været en lille stigning i andelen, der e-handler sammenlignet med 2016.


Forventningen om, at e-handlen vil fortsætte med at vokse betydeligt de kommende år, og at en større andel af danskernes e-handel samtidig vil blive lagt i udlandet, understøttes af forskellene i forbrugsmønstre mellem generationer.

Når de yngre generationer bliver ældre, vil de sandsynligvis fortsætte med at handle meget på nettet, herunder også i udlandet, men givetvis også for større beløb, idet de typisk vil få flere penge mellem hænderne, og deres forbrugsmønstre ændrer sig i takt med, at mange får bil, hus, børn, etc. Samtidig vil nye generationer komme til, som formentlig også vil e-handle meget, hvilket understøtter en fortsat vækst i e-handlen og e-grænsehandlen.

E-analyse - status 2017

pdf

Download

Kontakt os

Handel

Henrik Hyltoft

Markedsdirektør
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.