Satser for 2021

Satser for syge- og barselsdagpenge, g-dage, SVU mv. gældende for 2021

Artikel

Dagpenge ved sygdom

(træder i kraft den 4. januar 2021): 

Dagpengesats

Ugebeløb

4.460,00 kr.

Timesats

120,54 kr.

 

Ressourceforløbsydelse ved jobafklaringsforløb

Medarbejdere med forsørgerpligt

15.547 kr. pr. måned

Medarbejdere uden forsørgerpligt

11.698 kr. pr. måned

Medarbejdere under 25 år, hjemmeboende og uden forsørgerpligt

3.639 kr. pr. måned

Medarbejdere under 25 år, hjemmeboende og med forsørgerpligt

15.547 kr. pr. måned

 

Dagpenge ved barsel

(træder i kraft den 4. januar 2021):

Dagpengesats

Ugebeløb

4.460,00 kr.

Timesats

120,54 kr.

Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere

(træder i kraft den 4. januar 2021):

Optagelsesgrænse

7.805.000 kr.

Udelukkelsesgrænse

9.633.600 kr

Præmiesats

0,99 pct.

Fleksjob og ledighedsydelse

(træder i kraft den 1. januar 2021):

Flekslønstilskud

18.936 kr. pr. måned

Ledighedsydelse (89 %)

17.197 kr. pr. måned

G-dage

(træder i kraft den 1. januar 2021):

Hel godtgørelse                                                                         

892 kr. pr. dag

Halv godtgørelse                                                                      

446 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

(træder i kraft den 1. januar 2021):

Fuldtidsforsikrede 

19.322 kr. pr. måned

Deltidsforsikrede

12.881 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)   

15.844 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)  

13.815 kr. pr. måned

Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)

 9.210 kr. pr. måned

 

Efterløn

(træder i kraft den 1. januar 2021):

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)

17.583 kr. pr. måned

Deltidsforsikrede (91 pct. sats)                                             

11.722 kr. pr. måned

Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)                                       

19.322 kr. pr. måned

Deltidsforsikrede (100 pct. sats)                                         

12.881 kr. pr. måned

 

Skattefri præmie:

Skattefri præmie, fuld tid                              

13.912 kr. pr. portion

 

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

(træder i kraft den 4. januar 2021):

Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning

4.460 kr. pr. uge

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau

3.568 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser

2.676 kr. pr. uge.

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)

(træder i kraft den 4. januar 2021):

VEU-godtgørelse 

4.460 kr. pr. uge

Voksenlærling

(træder i kraft den 4. januar 2021):

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:

Lønrefusion pr. skoleuge

5.300 kr.

 

Der kan være adgang til løntilskud i praktikperioden fra jobcenteret. Tilskuddet vil afhænge af personens uddannelsesbaggrund, eventuel forudgående ledighed, og i visse tilfælde også af erhvervsuddannelsen. Tilskuddet er også betinget af, at der betales en overenskomstfastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, som en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til. Du kan kontakte jobcenteret for information om tilskuddets størrelse og for en vurdering af om den pågældende person opfylder kriterierne for støtte.

Elever

(træder i kraft den 4. januar 2021):

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:

1. år                                      

2.890 kr

2. år                                     

3.010 kr.

3. år                                      

3.580 kr

4. år                                      

4.140 kr.

Voksen   

5.300 kr

 

 

Kræver medlemskab

Du skal være logget ind for at få adgang til artiklen

Det er kun medlemmer af Dansk Erhverv, der har adgang til vores artikler og værktøjer.

Endnu ikke bruger? Opret dig

Andre relaterede værktøjer