Satser for 2019

Satser for syge- og barselsdagpenge, g-dage, SVU mv. gældende for 2019

Artikel

Dagpenge ved sygdom

(træder i kraft den 7. januar 2019): 

Dagpengesats

Ugebeløb

4.355,00 kr.

Timesats

117,70 kr.

 

Ressourceforløbsydelse ved jobafklaringsforløb

Medarbejdere med forsørgerpligt

15.180 kr. pr. måned

Medarbejdere uden forsørgerpligt

11.423 kr. pr. måned

Medarbejdere under 25 år, hjemmeboende og uden forsørgerpligt

3.553 kr. pr. måned

Medarbejdere under 25 år, hjemmeboende og med forsørgerpligt

15.180 kr. pr. måned

 

Ukendt arbejdstid (sygedagpengelovens § 47)

Mænd                                       

207,17 kr.

Kvinder                                  

187,09 kr.

 

Dagpenge ved barsel

(træder i kraft den 7. januar 2019):

Dagpengesats

Ugebeløb

4.355,00 kr.

Timesats

117,70 kr.

Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere

(træder i kraft den 7. januar 2019):

Optagelsesgrænse

7.621.250 kr.

Udelukkelsesgrænse

9.406.800 kr

Præmiesats

0,74 pct.

Fleksjob og ledighedsydelse

(træder i kraft den 1. januar 2019):

Flekslønstilskud

18.489 kr. pr. måned

Ledighedsydelse (89 %)

16.791 kr. pr. måned

G-dage

(træder i kraft den 1. januar 2019):

Hel godtgørelse                                                                         

871 kr. pr. dag

Halv godtgørelse                                                                      

436 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

(træder i kraft den 1. januar 2019):

Fuldtidsforsikrede 

18.866 kr. pr. måned

Deltidsforsikrede

12.577 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)   

15.470 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)  

13.489 kr. pr. måned

Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)

 8.993 kr. pr. måned

50 pct.-satsen (ungesatsen)

(træder i kraft den 1. januar 2019):

Fuldtidsforsikrede 

9.433 kr. pr. md.

Deltidsforsikrede

6.289 kr. pr. md.

Efterløn

(træder i kraft den 1. januar 2019):

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)

17.168 kr. pr. måned

Deltidsforsikrede (91 pct. sats)                                             

11.445 kr. pr. måned

Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)                                       

18.866 kr. pr. måned

Deltidsforsikrede (100 pct. sats)                                         

12.577 kr. pr. måned

 

Skattefri præmie:

Skattefri præmie, fuld tid                              

13.584 kr. pr. portion

 

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

(træder i kraft den 7. januar 2019):

Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning

4.355 kr. pr. uge

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau

3.484 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser

2.613 kr. pr. uge.

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)

(træder i kraft den 7. januar 2019):

VEU-godtgørelse 

4.355 kr. pr. uge

Voksenlærling

(træder i kraft den 7. januar 2019):

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:

Lønrefusion pr. skoleuge

5.150 kr.

 

Der kan være adgang til løntilskud i praktikperioden fra jobcenteret. Tilskuddet vil afhænge af personens uddannelsesbaggrund, eventuel forudgående ledighed, og i visse tilfælde også af erhvervsuddannelsen. Tilskuddet er også betinget af, at der betales en overenskomstfastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, som en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til. Du kan kontakte jobcenteret for information om tilskuddets størrelse og for en vurdering af om den pågældende person opfylder kriterierne for støtte.

Elever

(træder i kraft den 7. januar 2019):

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:

1. år                                      

2.750 kr

2. år                                     

3.040 kr.

3. år                                      

3.470 kr

4. år                                      

4.040 kr.

Voksen   

5.150 kr

Kræver medlemskab

Du skal være logget ind for at få adgang til artiklen

Det er kun medlemmer af Dansk Erhverv, der har adgang til vores artikler og værktøjer.

Endnu ikke bruger? Opret dig

Andre relaterede værktøjer

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.