Satser for 2020

Satser for syge- og barselsdagpenge, g-dage, SVU mv. gældende for 2020

Artikel

Dagpenge ved sygdom

(træder i kraft den 6. januar 2020): 

Dagpengesats

Ugebeløb

4.405,00 kr.

Timesats

119,05 kr.

 

Ressourceforløbsydelse ved jobafklaringsforløb

Medarbejdere med forsørgerpligt

15.355 kr. pr. måned

Medarbejdere uden forsørgerpligt

11.554 kr. pr. måned

Medarbejdere under 25 år, hjemmeboende og uden forsørgerpligt

3.594 kr. pr. måned

Medarbejdere under 25 år, hjemmeboende og med forsørgerpligt

15.355 kr. pr. måned

 

Dagpenge ved barsel

(træder i kraft den 6. januar 2020):

Dagpengesats

Ugebeløb

4.405,00 kr.

Timesats

119,05 kr.

Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere

(træder i kraft den 6. januar 2020):

Optagelsesgrænse

7.708.750 kr.

Udelukkelsesgrænse

9.514.800 kr

Præmiesats

0,79 pct.

Fleksjob og ledighedsydelse

(træder i kraft den 1. januar 2020):

Flekslønstilskud

18.701 kr. pr. måned

Ledighedsydelse (89 %)

16.984 kr. pr. måned

G-dage

(træder i kraft den 1. januar 2020):

Hel godtgørelse                                                                         

881 kr. pr. dag

Halv godtgørelse                                                                      

441 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

(træder i kraft den 1. januar 2020):

Fuldtidsforsikrede 

19.083 kr. pr. måned

Deltidsforsikrede

12.722 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)   

15.648 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)  

13.644 kr. pr. måned

Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)

 9.096 kr. pr. måned

 

Efterløn

(træder i kraft den 1. januar 2020):

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)

17.366 kr. pr. måned

Deltidsforsikrede (91 pct. sats)                                             

11.577 kr. pr. måned

Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)                                       

19.083 kr. pr. måned

Deltidsforsikrede (100 pct. sats)                                         

12.722 kr. pr. måned

 

Skattefri præmie:

Skattefri præmie, fuld tid                              

13.740 kr. pr. portion

 

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

(træder i kraft den 6. januar 2020):

Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning

4.405 kr. pr. uge

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau

3.524 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser

2.643 kr. pr. uge.

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)

(træder i kraft den 6. januar 2020):

VEU-godtgørelse 

4.405 kr. pr. uge

Voksenlærling

(træder i kraft den 6. januar 2020):

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:

Lønrefusion pr. skoleuge

5.240 kr.

 

Der kan være adgang til løntilskud i praktikperioden fra jobcenteret. Tilskuddet vil afhænge af personens uddannelsesbaggrund, eventuel forudgående ledighed, og i visse tilfælde også af erhvervsuddannelsen. Tilskuddet er også betinget af, at der betales en overenskomstfastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, som en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til. Du kan kontakte jobcenteret for information om tilskuddets størrelse og for en vurdering af om den pågældende person opfylder kriterierne for støtte.

Elever

(træder i kraft den 6. januar 2020):

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:

1. år                                      

2.800 kr

2. år                                     

3.090 kr.

3. år                                      

3.530 kr

4. år                                      

4.110 kr.

Voksen   

5.240 kr

 

 

Kræver medlemskab

Du skal være logget ind for at få adgang til artiklen

Det er kun medlemmer af Dansk Erhverv, der har adgang til vores artikler og værktøjer.

Endnu ikke bruger? Opret dig

Andre relaterede værktøjer

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.