; ;

Det er nu, vi skal handle

Der er mere end en sammenhæng imellem virksomhed og velfærd. Der er en sammenhængskraft. Virksomhed. Velstand. Velfærd. Og vice versa. Det er den sammenhængskraft, vi bygger hele butikken på. Men vi har også brug for en anden kraft. Nemlig handlekraft.

Den knude, som fremtidens udfordringer mødes i, hedder arbejdskraft. 

Der er mange forskellige interesser på spil. Og mange holdninger til, hvordan vi skal løse det. Men der sker kun noget, hvis nogen handler. Skaber virksomhed og fremgang. Gør forhindringer til forretninger.  

Og når Dansk Erhverv siger ”Brug handlekraften” er det en opfordring til os alle sammen om at bruge denne dynamik. Både økonomisk og politisk. For handlekraften er ikke kun afgørende for vores velstand – den er også afgørende for udviklingen af vores velfærd.  

Vi kan ikke få arbejdskraft nok, hvis vi ikke inviterer flere udlændinge. 

Vi kan ikke løfte velfærden uden mere offentligt-privat samarbejde.  

Vi kan ikke nå vores klimamål, hvis vi bliver ved med at tale uden om.  

Og sådan kunne vi blive ved. Men måske skulle vi hellere se at komme i gang. 

Det er nu vi skal handle

Det er nu, vi skal handle

Dansk Erhvervs konkurrenceevnebarometer 2023

I Dansk Erhverv har vi opdateret vores barometer for dansk konkurrenceevne – Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer, der på flere end 50 indikatorer tager temperaturen på erhvervslivets rammevilkår og Danmarks konkurrenceevne set ift. flest mulige andre OECD-lande.