Alliance for Bio Solutions

En ny alliance skal sætte turbo på et kæmpe potentiale i dansk erhvervsliv – sektoren for bio solutions. Stærke danske aktører går sammen for at kæmpe for bedre rammevilkår og en solid dansk styrkeposition på området. Alliancen vil skabe fremdrift og vækst på et afgørende grønt felt, hvor alle gode kræfter er velkomne.

 English 

Vindenergi og medicin er blevet kæmpestore eksportsuccesser for Danmark. En ny alliance med Dansk Erhverv, førende biotekvirksomheder som Novozymes og Chr. Hansen og nyskabende start ups som Aarhus-virksomheden Pond, der laver genanvendelig plast, vil sætte turbo på det næste danske grønne eksporteventyr.

Formålet med Alliance for Bio Solutions er at fremme en bæredygtig omstilling, så vores forbrug og produktion er indenfor de naturgivne grænser. Alliancen bidrager til et mere bæredygtigt samfund, og ved at arbejde for at fremme udvikling og udbredelse af nye grønne løsninger, vil alliancen samtidig medvirke til at skabe værdi, velstand og arbejdspladser til hele Danmark. Midlet er at arbejde for bedre rammebetingelser for bio solutionsvirksomheder i Danmark og nedbryde de mange barrierer, som bremser nye innovative grønne løsningers vej til markedet i Danmark, EU og globalt.

Nyheder

Dét siger alliancens medlemmer

Novozymes

”Biotek er Danmarks oversete grønne styrkeposition. Som branche kan vi levere grønne løsninger til en lang række sektorer, der er svære at omstille. Men der er behov for at sikre et stærkt udstillingsvindue og gode betingelser for at understøtte biotekvirksomheder – fra start ups til store virksomheder – på eksportmarkederne. Det er grunden til at vi går sammen i en alliance for sektoren, så vi kan samarbejde om at skabe endnu bedre betingelser og sikre en styrket sektor, der leverer vækst og arbejdspladser i hele landet,” siger Tina Sejersgård Fanø, EVP, Novozymes.

Chr. Hansen

”Alliancens medlemmer står med innovative løsninger til klimareduktioner på tværs af fødevarer, landbrug, biomaterialer og mange andre applikationer, men vi møder udfordringer fra specifik lovgivning og regulering, som står i vejen for at det fulde potentiale kan blive udløst. Vi glæder os til at accelerere en opdatering af disse rammer, som skal give os mulighed for at blive en endnu stærkere sustainability enabler. Vi har flere opskrifter til at skabe en grøn fremtid, og vi ser frem til at arbejde sammen med andre i sektoren for at skabe innovationsvenlige regler, der understøtter bæredygtige løsninger,” siger Winnie Bügel, Corporate Vice President, Chr. Hansen.

Pond

”Vores virksomhed er skabt ud fra ønsket om en reel grøn forandring inden for plast. Vi ved, hvordan man kan skabe grønne produkter ud fra bioteknologiske løsninger. De her grønne løsninger skal have meget større opmærksomhed, for her i Danmark kan vi faktisk tilbyde noget, som reelt gør en klima- og miljømæssig forskel. Og kan det samtidig blive en grøn erhvervssucces for Danmark, så er det jo endnu bedre. Derfor giver denne alliance god mening for os,” siger Thomas Brorsen Pedersen, CEO og stifter, Pond.

Dansk Erhverv

”Vi har set, hvor stor betydning det har for vores alle sammens velstand og velfærd, at vi har nogle styrkepositioner i dansk erhvervsliv, som tjener penge hjem til Danmark. Dem får vi brug for flere af, som også er grønne, og biotek har et kæmpe potentiale til at blive det. Vi har viden, vækstlag og talent her i Danmark på det her område, så vi skal have skabt de rigtige rammevilkår, så vi får et nyt Vestas eller Novo Nordisk, som skaber vækst og velstand og samtidig er grøn,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv.

Kontakt