Alliance for Bio Solutions

Alliance for Bio Solutions sætter turbo på det store eksport- og klimapotentiale i bio solutions. Alliancen samler store virksomheder, SMV'er, startups, universiteter og organisationer for at kæmpe for bedre rammevilkår og en solid dansk styrkeposition på området.

 English 

Bio solutions er bioteknologiske klimaløsninger inden for bl.a. fødevarer, landbrug og materialer. Eksempelvis grønne proteiner, biologiske plantebeskyttelsesmidler, biogødning og biobaserede materialer. Vindenergi og medicin er blevet store eksportsuccesser for Danmark. Alliance for Bio Solutions sætter fokus på at gøre bio solutions til det næste danske grønne eksporteventyr.

Mærkesager

Formålet med Alliance for Bio Solutions er at fremme en bæredygtig omstilling, så vi mindsker vores belastning af klima og natur. Samtidig arbejder alliancen for at fremme udvikling og udbredelse af nye grønne løsninger og dermed skabe værdi, velstand og arbejdspladser til hele Danmark. Alliancen arbejder bl.a. for:

 • Strategisk satsning på grønne proteiner.
 • Hurtigere godkendelser af biologiske plantebeskyttelsesmidler og biogødning.
 • Officielle klimadata for fødevarer.
 • Bedre vilkår for test og opskalering af bio solutions i Danmark.
 • Stærkt forskningsfokus på bio solutions.
 • Eksportfremme af danske bio solutions i resten af verden.

Medlemskab

Som medlem af alliancen bidrager man til at fremme af bio solutions. Specifikt får man:

 • Forbedring af rammevilkår gennem interessevaretagelse og direkte adgang til politiske beslutningstagere.
 • Indflydelse på prioritering af politiske sager i Alliancen.
 • Adgang til netværk med ligesindede og andre interessenter
 • Profilering gennem Alliancens kommunikationskanaler.
 • Adgang til opdateret viden om fordele ved bio solutions.

Alliancen er åben for alle virksomheder, og medlemskabet er opdelt i forhold til iværksættere, SMV’er og store virksomheder. Derudover kan organisationer som fagbevægelse, universiteter, fonde mm. deltage som associerede medlemmer.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Markedschef, Klima, energi og miljø
Medarbejderprofil