; ;

Danmark har i årtier været et foregangsland, når store globale problemer har meldt sig ved døren. Gennem danske virksomheders handlekraft er det lykkedes med at udvikle og bidrage med innovative løsninger til gavn for samfundet og verden.

Det er virksomhedernes egenskab til at gøre forhindringer til forretninger, som har givet os denne styrkeposition. En styrkeposition, vi hele tiden skal arbejde for. Det kræver handlekraft. Danske virksomheders handlekraft. Men handlekraften er udfordret.

Med krig i Europa, en optrappende stormagtsrivalisering, en klimakrise og galoperende inflation med kraftigt stigende produktionsomkostninger ser vi ind i en ny verdensorden, som vi ikke før har været vidne til de sidste 30 år. Samtidig ser vi, at både det private erhvervsliv og den offentlige sektor skriger på arbejdskraft. Mens de reformer, der skal sikre kolleger på arbejdspladsen, kører på sidste vers.

I Dansk Erhverv vil vi derfor gerne tale lidt om udviklingsstrategien for Danmark. For når virksomheder sikres de bedste rammevilkår, kan de udvikle sig til gavn for samfundets bedste. På den måde bliver Danmark verdens bedste virksomhed.

Og det er derfor, at vi siger, at Danmark er en virksomhed, der følger den samme logik, som andre virksomheder. Når der er overskud i den ene afdeling, bliver der råd til at udvikle de andre.

Skal vi tale lidt om udviklingsstrategien?

I Dansk Erhverv arbejder vi på en lang række områder for, at Danmark bliver verdens bedste land at drive virksomhed i.

Derfor vil vi blandt andet arbejde for, at de private sundhedsvirksomheder får lige vilkår med deres offentlige kollegaer. Vi arbejder for, at oplevelsesindustrien i Danmark bliver verdens bedste, så turisterne vælger netop os til deres næste udenlandsbesøg.

Vi arbejder for, at iværksætterne har det godt, så det bliver netop Danmark, der udklækker den næste life-science eksportsucces eller grønne gigant. Vi arbejder for et mere digitalt Danmark, der blandt andet vil ruste os til, at det bliver nemmere at indføre klimavenlige løsninger ved hjælp af dataanalyse, IoT og kunstig intelligens. Vi arbejder for, at vores handelsvirksomheder kan gøre det nemmere for borgerne at træffe det klimabevidste valg, når danskerne handler ind.

Og så arbejder vi for, at infrastrukturen og transporterhvervene har verdens bedste vilkår, så de blandt andet kan udvikle sig i en grøn retning på både land, til vands og i luften.  

Nedenfor har vi samlet fire af de områder, der er afgørende at sætte fokus på, og som vi i Dansk Erhverv vil arbejde med i den kommende tid.

Arbejdskraft

Langsigtede reformer, der øger arbejdsudbuddet markant frem mod 2030: Ifølge beregninger fra Dansk Erhverv kommer virksomheden Danmark til at mangle ca. 90.000 nye kollegaer frem mod 2030.

Grøn omstilling

Danmark og Europa befinder sig i en ny virkelighed. Med Ruslands invasion af Ukraine er klima- og energipolitik også blevet sikkerhedspolitik og forsyningssikkerhed. Dermed har Danmark også fået endnu et afgørende incitament til at sætte turbo på den grønne omstilling.

Velfærd

Et stærkere velfærdssamfund med mere frit valg og mere offentlig-privat samarbejde: Danmark er et fantastisk land. At leve i og drive virksomhed i. Som samfund står vi dog over for nogle store udfordringer, der i de kommende år vil presse vores vel-stand og vores velfærd.

Forskning & udvikling

Et ambitiøst mål om at bruge 4 pct. af Danmarks BNP på forskning og udvikling: Gennem årtier har Danmark været i den absolutte verdenselite, når det kommer til den innovation, der har drevet udviklingen inden for bl.a. grøn omstilling, life science, velfærdsteknologi mm.

Konkurrenceevnebarometer

Vi lever i en stadig stigende global konkurrence.

Hvis nye investeringer, nye virksomheder og nye medarbejdere skal blive ved med at vælge Danmark til - og ikke fra - er der brug for, at vores virksomheders rammevilkår hele tiden er på niveau med eller bedre end de bedste lande i verden.

Ellers vil det over tid skade vores velstand og velfærd.

Derfor har vi i Dansk Erhverv opdateret vores barometer for dansk konkurrenceevne – Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer, der på flere end 50 indikatorer tager temperaturen på erhvervslivets rammevilkår og Danmarks konkurrenceevne set ift. flest mulige andre OECD-lande. Barometeret kan findes længere nede på siden.

Alle landene forbedrer dog hele tiden rammevilkårene for deres erhvervsliv. En god placering i dag betyder dermed ikke, at man kan hvile på laurbærrene.

Læs mere om Konkurrenceevnebarometeret og metoden her

Se og download konkurrenceevnebarometeret her

Alle landene forbedrer dog hele tiden rammevilkårene for deres erhvervsliv. En god placering i dag betyder dermed ikke, at man kan hvile på laurbærrene.