; ;
Gemt

Et stærkere velfærdssamfund med mere frit valg og mere offentlig-privat samarbejde

Danmark er et fantastisk land. At leve i og drive virksomhed i. Som samfund står vi dog over for nogle store udfordringer, der i de kommende år vil presse vores velstand og vores velfærd.

Flere kronikere og ældre betyder, at der behov for at fremtidssikre velfærden. Hvis vi fremskriver den velfærd vi leverer i dag – både i form og finansiering - ser vi ind i helt uoverstigelige udfordringer både i forhold til finansiering, rekruttering og organisering. Der er hverken penge eller personale nok til at møde de stigende krav fra danskerne, der vil vælge selv, har højere forventninger til hvad det offentlige kan levere og stiller større krav til kvaliteten.

Der er derfor behov for at definere en ny vej, der gør op med ”dem og os”, ”offentlig eller privat” og ”velfærd eller skattelettelser”. For ligesom vækst og velfærd ikke er hinandens modsætninger – men derimod forudsætninger, så er det offentlige, civilsamfundet og det private heller ikke hinandens modsætninger. Vi er hinandens forudsætninger, hvis vi skal nå det mål, vi alle deler, nemlig at sikre, at vi i fremtiden har bedre velfærd, end vi har i dag. Det kræver nytænkning. Og det kræver fælles handling. Men først og fremmest kræver det samarbejde.

Derfor skal vi blive bedre til at inddrage private, selvejende og civilsamfundet i velfærden, så velfærden altid tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker, muligheder og ret til frit valg. En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at mere end to ud af tre (69 pct.) danskere finder det vigtigt med egen selvbestemmelse, når det kommer til velfærdstilbuddene. Derfor ser Dansk Erhverv også frit valg for borgerne i Danmark som en vigtig motor for udviklingen af vores velfærdssamfund. Samspillet mellem kommuner, regioner, private, selvejende og civilsamfundet skaber med sin forskellighed værdi for den enkelte, der i højere grad sikres medindflydelse og medbestemmelse over eget liv.

Derfor har Danmark også brug for endnu mere frit valg – ikke bare inden for velfærden, men også indenfor eksempelvis sygehusydelser, hvor det halter gevaldigt. I dag leverer private kun cirka 1 pct. af de samlede sygehusydelser. Til sammenligning er den private markedsandel på det somatiske område i Sverige 8 pct. (2015-tal) og i Norge 10 pct. (2016-tal).

Dansk Erhverv arbejder derfor for at udvide det frie valg markant. Det vil ikke bare være en fordel for de danske patienter, der bliver tabt af eller ikke kan se sig selv i de offentlige tilbud. Det vil også være en god forretning for virksomheden Danmark.

Dansk Erhverv foreslår:

Ingen velfærd uden at borgerne kan vælge mellem to forskellige leverandører. Det frie valg skal udvides markant til fx rehabilitering, sygepleje, fertilitetsbehandling, mv., så flere borgere i Danmark får flere muligheder for den pleje, som de har brug for, og som de ønsker.

Arbejdskraft

Langsigtede reformer, der øger arbejdsudbuddet markant frem mod 2030: Ifølge beregninger fra Dansk Erhverv kommer virksomheden Danmark til at mangle ca. 90.000 nye kollegaer frem mod 2030.

Forskning & udvikling

Et ambitiøst mål om at bruge 4 pct. af Danmarks BNP på forskning og udvikling: Gennem årtier har Danmark været i den absolutte verdenselite, når det kommer til den innovation, der har drevet udviklingen inden for bl.a. grøn omstilling, life science, velfærdsteknologi mm.

Grøn omstilling

Danmark og Europa befinder sig i en ny virkelighed. Med Ruslands invasion af Ukraine er klima- og energipolitik også blevet sikkerhedspolitik og forsyningssikkerhed. Dermed har Danmark også fået endnu et afgørende incitament til at sætte turbo på den grønne omstilling.

Velfærd

Et stærkere velfærdssamfund med mere frit valg og mere offentlig-privat samarbejde: Danmark er et fantastisk land. At leve i og drive virksomhed i. Som samfund står vi dog over for nogle store udfordringer, der i de kommende år vil presse vores vel-stand og vores velfærd.