; ;
Gemt

Et ambitiøst mål om at bruge 4 pct. af Danmarks BNP på forskning og udvikling

Gennem årtier har Danmark været i den absolutte verdenselite, når det kommer til den innovation, der har drevet udviklingen inden for bl.a. grøn omstilling, life science, velfærdsteknologi mm.

Det er de teknologier og den innovation, der har kunnet hjælpe omverdenen omkring os. Og de løsninger, som dansk erhvervsliv har kunne eksportere til lande verden over, og som vi dermed har kunne finansiere vores velfærd med.

Men Danmarks førerposition er under pres.

Derfor arbejder Dansk Erhverv for, at Danmark fortsat er forrest i feltet, når det gælder grøn omstilling til gavn for klimaet og den grønne omstilling. Og for, at vi fremover også er rustet til at finde de nye løsninger, der kan understøtte fremtidens velfærdssystem, hvor vi som samfund kommer til at tage os af flere og flere ældre. Og for, at danske virksomheder får de absolut bedste forudsætninger for at udvikle morgendagens vacciner og anden medicin, der kan hjælpe patienter verden over.

Hvis det skal være muligt, er der behov for, at vi som minimum følger med landene omkring os, når det kommer til investeringer i forskning og udvikling. Flere af vores nabolande har allerede sat nye ambitiøse mål for deres forskningsinvesteringer. Tyskland har en målsætning om at bruge samlet 3,5 pct. af BNP på forskning i 2025, mens Sverige og Finland har opstillet mål om 4 pct. af BNP. Her halter Danmark bagud.

Heldigvis er der en enorm velvilje og lyst blandt private aktører til at investere i forskning og udvikling, men der brug for, at de offentlige investeringer følger med. Den offentlige forskning er på mange måder en isbryder for nye ideer til det private, og vores omfattende innovationssystem bestående af forskningsfonde mv. spiller en central rolle i dansk forsknings- og innovationspolitik.

Derfor er der behov for, at virksomheden Danmark investerer mere i forsknings- og udviklingsafdelingen. Hvis ikke vi gør dét, så vil andre lande være bedre rustet til at opfinde den næste vindmølle eller det næste medicinalprodukt, der kan ek-sporteres verden over.

Dansk Erhverv foreslår:

At offentlige og private forskningsinvesteringer skal udgøre 4 pct. af Danmarks BNP i 2030, så vi kommer på niveau med landene omkring os. 4 procents målsætningen indeholder en intention om 1/3 offentlig andel og 2/3 privat andel, der skal indfases gradvist frem mod 2030. Med planen skal der derfor afsættes yderligere 8 mia. kr. til den offentlige forskning i 2030.

Arbejdskraft

Langsigtede reformer, der øger arbejdsudbuddet markant frem mod 2030: Ifølge beregninger fra Dansk Erhverv kommer virksomheden Danmark til at mangle ca. 90.000 nye kollegaer frem mod 2030.

Forskning & udvikling

Et ambitiøst mål om at bruge 4 pct. af Danmarks BNP på forskning og udvikling: Gennem årtier har Danmark været i den absolutte verdenselite, når det kommer til den innovation, der har drevet udviklingen inden for bl.a. grøn omstilling, life science, velfærdsteknologi mm.

Grøn omstilling

Danmark og Europa befinder sig i en ny virkelighed. Med Ruslands invasion af Ukraine er klima- og energipolitik også blevet sikkerhedspolitik og forsyningssikkerhed. Dermed har Danmark også fået endnu et afgørende incitament til at sætte turbo på den grønne omstilling.

Velfærd

Et stærkere velfærdssamfund med mere frit valg og mere offentlig-privat samarbejde: Danmark er et fantastisk land. At leve i og drive virksomhed i. Som samfund står vi dog over for nogle store udfordringer, der i de kommende år vil presse vores vel-stand og vores velfærd.