; ;
Gemt

Overenskomster 2023-2025

Her finder du Dansk Erhvervs landsdækkende overenskomster for perioden 2023 - 2025. Siden opdateres løbende, efterhånden som overenskomsterne er klar til publicering.

Nyhed

Butiksoverenskomst 2023-2025

pdf

Download

Butiksoverenskomsten med særaftale for BKD - 2023-2025

pdf

Download

Cafeterieoverenskomsten 2023-2025

pdf

Download

Forlagsoverenskomsten 2023-2025

pdf

Download

Funktionæroverenskomsten 2023-2025

pdf

Download

Handicaphjælperoverenskomsten (BPA) 2023-2025

pdf

Download

Handicaphjælperoverenskomsten (minus BPA) 2023-2025

pdf

Download

Håndværksbageroverenskomst 2023

pdf

Download

IT-overenskomsten 2023-2025

pdf

Download

Landsoverenskomst for rejseledere 2023-2025

pdf

Download

Lageroverenskomst 2023-2025

pdf

Download

Lærervikarer - landsoverenskomst 2023-2025

pdf

Download

Lønsatser for lærervikarer pr. 1. april 2024

pdf

Download

Lærlingeoverenskomst 2023-2025

pdf

Download

Madudbringningsoverenskomsten 2023-2025

pdf

Download

Metaloverenskomst 2023-2025

pdf

Download

Optikeroverenskomsten 2023-2025 - endelig revideret udgave juli 2023

pdf

Download

Plejeoverenskomsten 2023-2025

pdf

Download

Private opholdssteder og botilbud landsoverenskomst 2023-2025

pdf

Download

Privathospitaler og klinikker - Landsorverenskomst 2023-2025

pdf

Download

Produktionsoverenskomsten

pdf

Download

Pædagogisk vikaroverenskomst 2023-2025

pdf

Download

Serviceoverenskomsten 2023-2025

pdf

Download

Socialrådgivervikarer - landsoverenskomst 2023-2025

pdf

Download

Social- og sundhedsvikarer - Overenskomst for 2023-2025

pdf

Download

Landsoverenskomsten for Synoptik

pdf

Download

Tandteknikeroverenskomsten 2023-2025

pdf

Download

TA - Turistoverenskomst 2023-2025

pdf

Download

TL-overenskomsten 2023-2025

pdf

Download

Transportoverenskomst 2023-2025

pdf

Download

Fællesordning for arbejde i holddrift 2023-2025

pdf

Download

Satsoversigt 1. marts 2024 - Vikaroverenskomsten

pdf

Download

Vikaroverenskomst 2023-2025

pdf

Download

Vinduespolerer - overenskomst for 2023-2025

pdf

Download

Trykte overenskomster

Medlemmer af Dansk Erhverv kan bestille trykte eksemplarer af Landsoverenskomsterne. Bestillingen kan ske via shop@danskerhverv.dk.