Konkurrenceevnebarometer

Velkommen til Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer. Med barometeret monitorerer vi løbende dansk erhvervslivs rammevilkår og konkurrenceevne i et internationalt perspektiv.

ERHVERVSLIVETS RAMMEVILKÅR | DANSK ERHVERVS

Vi lever i en stadig stigende global konkurrence.

Hvis nye investeringer, nye virksomheder og nye medarbejdere skal blive ved med at vælge Danmark til - og ikke fra - er der brug for, at vores virksomheders rammevilkår hele tiden er på niveau med eller bedre end de bedste lande i verden.

Ellers vil det over tid skade vores velstand og velfærd.

Læs mere: Dansk Erhverv lancerer kampagne, der sætter fokus på #rammevilkår

Derfor har vi i Dansk Erhverv udarbejdet et nyt barometer for dansk konkurrenceevne – Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer, der på flere end 50 indikatorer tager temperaturen på erhvervslivets rammevilkår og Danmarks konkurrenceevne set ift. flest mulige andre OECD-lande.

Tagget # angiver Danmarks placering blandt OECD-landene på de respektive rammevilkår overordnet. 

Vi ser på, om vi ligger forrest eller længere tilbage i feltet, når vi sammenligner os med andre hovedsageligt velstående OECD-lande i tilknytning til de respektive rammevilkår.

Rammevilkårene, som barometeret benchmarker internationalt, er:

Dansk Erhverv arbejder  herudover også med samspil mellem det offentlige og private som et relevant rammevilkår for danske virksomheder. Men grundet et utilstrækkeligt internationalt sammenligningsgrundlag indgår rammevilkåret ikke som et parameter i Dansk Erhvervs samlede Konkurrenceevnebarometer. Dansk Erhverv arbejder for at forbedre denne data og det internationale sammenligningsgrundlag.

Samlet set indtager vi en 6. plads i OECD i Konkurrenceevnebarometeret. På de tre første pladser ligger Schweiz, USA og Japan. Og lige efter Danmark ligger Holland, Finland og Sverige. Landene i top-10 adskiller sig ikke væsentligt fra top-10 lande i andre internationale konkurrenceevnemålinger fra fx World Economic Forum og IMD.

Alle landene forbedrer dog hele tiden rammevilkårene for deres erhvervsliv. En god placering i dag er derfor formentligt ikke en lige så god placering om nogle år.

Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer afslører, at vi på en række rammevilkår og indikatorer halter langt efter de lande, vi konkurrerer med.

Få indsigt i de respektive rammevilkår og indikatorer ved at klikke dig videre til rammevilkårenes undersider herunder.

Læs mere om Konkurrenceevnebarometeret og metoden her

Erhvervslivets rammevilkår | Danmarks konkurrenceevne

KAMPAGNE | VERDENS BEDSTE LAND AT DRIVE VIRKSOMHED I

Kontakt

Har du spørgsmål?