; ;

ERHVERVSLIVETS RAMMEVILKÅR | DANSK ERHVERV

Velkommen til Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer. Med barometeret monitorerer vi løbende dansk erhvervslivs rammevilkår og konkurrenceevne i et internationalt perspektiv.

Søjlerne angiver Danmarks placering blandt 35 OECD-lande. Den grønne farve angiver en placering i øverste tredjedel, gul angiver en placering i midterste tredjedel og rød angiver en placering i den nederste tredjedel ift. de øvrige lande inden for hver indikator. Dyk ned i data længere nede på siden.

Vi lever i en stadig stigende global konkurrence.

Hvis nye investeringer, nye virksomheder og nye medarbejdere skal blive ved med at vælge Danmark til - og ikke fra - er der brug for, at vores virksomheders rammevilkår hele tiden er på niveau med eller bedre end de bedste lande i verden.

Ellers vil det over tid skade vores velstand og velfærd.

Derfor har vi i Dansk Erhverv opdateret vores barometer for dansk konkurrenceevne – Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer, der på flere end 50 indikatorer tager temperaturen på erhvervslivets rammevilkår og Danmarks konkurrenceevne set ift. flest mulige andre OECD-lande. Barometeret kan findes længere nede på siden.

Vi ser på, om vi ligger forrest eller længere tilbage i feltet, når vi sammenligner os med andre hovedsageligt velstående OECD-lande i tilknytning til de respektive rammevilkår.

Rammevilkårene, som barometeret benchmarker internationalt, er:

I 2023 indtager Danmark samlet set en syvendeplads på Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer blandt 35 OECD-lande. Det er én placering bedre end sidste år, hvor vi indtog en ottendeplads, og skyldes, at vi har overtaget pladsen fra Sverige.

Danmark placerer sig blandt de fem bedste lande i OECD, når det handler om gode rammevilkår for uddannelse og blandt de to bedste lande, når det kommer til transport og digitalisering. Omvendt placerer vi os blandt de sidste OECD-lande på en 29. plads, når det drejer sig om rammevilkårene for skat. Det er én plads dårligere end sidste år, hvor vi indtog en 28. plads.

Danmark er gået én plads eller mere tilbage på rammevilkårene for arbejdskraft, skat og indre marked og frihandel, mens vi har fastholdt vores placeringer på de øvrige rammevilkår ift. sidste år. Det betyder, at Danmarks syvendeplads i år udspringer af, at vi har klaret det ”mindre dårligt” end de andre OECD-lande tæt på os i rangeringen som fx Sverige og Finland.

På førstepladsen finder vi fortsat Schweiz, som også placerer sig på førstepladsen, når det drejer sig om gode rammevilkår for uddannelse og en tredjeplads ift. gode rammevilkår inden for arbejdskraft og viden og forskning.

Ser vi på andre lande i Europa som fx Holland, der på mange måder ligner Danmark ift. samfundsøkonomien og vilkårene for erhvervslivet, så placerer Holland sig helt oppe på en tredjeplads, hvilket er en forbedring på to placeringer fra sidste år. Holland klarer sig specielt godt, når det drejer sig om gode rammevilkår for uddannelse og arbejdskraft, men har samme lave placering som Danmark, når det kommer til rammevilkår for skat. Her har Holland byttet plads med Danmark ift. sidste år og overtaget 28. pladsen.

Finland og Sverige indtager ottende- og niendepladsen. Begge lande er gået to pladser tilbage fra sidste år, hvor de begge lå over Danmark. Sverige og Finland ligger efter Danmark på rammevilkårene for uddannelse, arbejdskraft samt indre marked og frihandel, mens de to lande omgiver Danmarks andenplads på gode rammevilkår for transport og digitalisering. Sverige udmærker sig især på rammevilkåret for viden og forskning, hvor landet indtager en femteplads.

Alle lande forbedrer dog hele tiden rammevilkårene for deres erhvervsliv. En god placering i dag betyder dermed ikke, at man kan hvile på laurbærrene.

Gå på opdagelse i Konkurrenceevnebarometeret herunder eller læs metoden her.

Erhvervslivets rammevilkår | Danmarks konkurrenceevne

Læs også

Kontakt

Har du spørgsmål?

Erhvervspolitik & Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi