Politik og analyser

Her kan du følge med i, hvilke aktuelle udviklinger og dagsordener, Dansk Erhverv aktuelt ser inden for erhvervsudviklingen samt hente aktuelle politiske analyser og undersøgelser.

Fokusområder

På agendaen lige nu

Seneste analyser

29-03-2022 09:47:36

Arbejdskraftanalyse i rengørings- og vinduespoleringsbranchen

Rengørings- og vinduespoleringsbranchen er udfordret af mangel på arbejdskraft, og forgæves rekrutteringer. Til trods for ubesatte stillinger har der de sidste fem år har været en stigning i antal ansatte i branchen. Udviklingen i arbejdsmarkedet kan også ses på den demografiske sammensætning af medarbejderne i branchen, hvor kvinder med anden etnisk baggrund end dansk i dag udgør den største gruppe.

Læs mere

17-03-2022 11:04:13

Danskerne savner pant på dåser købt ved grænsen

Danmark og Tyskland har begge et velfungerende pantsystem på engangsemballage som øl- og sodavandsdåser. Trods dette har de tyske grænsehandelsbutikker i årevis solgt dåser udenom det tyske pant- og momssystem. Seneste opgørelse fra Skatteministeriet viser, at danskerne i 2020 grænsehandlede pantfrie øl og sodavand for over 1 mia. kr. Mens mere end 90 pct. af danske dåser med pant bliver genanvendt i dag, er tallet langt lavere for de pantfrie grænsehandelsdåser. Analysen viser, at danskerne ønsker pant på grænsehandelsdåserne, og danske politikere bør presse på for en løsning. Derudover vil danskerne generelt købe mindre øl og sodavand ved grænsen, hvis der var tysk pant på dåserne.

Læs mere

16-03-2022 11:39:13

Life Science-branchen kommer til at mangle IT-specialister

Den danske Life Science-branche er helt afgørende for den danske samfundsøkonomi. Branchen bidrager med mere end 24 mia. kr. til de offentlige finanser og udgør lige godt en femtedel af den danske vareeksport. Udfordringerne lurer dog i horisonten. Dansk Erhvervs analyse viser, at en fjerdedel af virksomhederne i branchen i dag mangler arbejdskraft, og de forventer en svær rekrutteringssituation fremover. Særligt IT-specialister kommer til at spille en større rolle i branchen fremover, og allerede i dag må mange virksomheder opgive jagten efter dem. For at imødekomme rekrutteringsudfordringerne generelt peger virksomhederne blandt andet på investeringer i uddannelse, sænkning af skatten på arbejde og lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Dansk Erhverv på Twitter