;

Politik og analyser

Her kan du følge med i, hvilke aktuelle udviklinger og dagsordener, Dansk Erhverv aktuelt ser inden for erhvervsudviklingen samt hente aktuelle politiske analyser og undersøgelser.

Fokusområder

På agendaen lige nu

Seneste analyser

26-05-2023 12:31:03

Danskerne ønsker levende bymidter

Levende bymidter er en forudsætning for, at det er attraktivt at bo og arbejde uden for storbyerne. Detailhandlen skaber liv i bymidten og er i mange kommuner en af de største arbejdspladser målt på omsætning og antal medarbejdere. Dansk Erhvervs undersøgelse viser, at knap otte ud af ti danskere mener, at det er vigtigt med en levende bymidte. 84 pct. af danskerne mener også, at kommunerne bør være en aktiv og økonomisk partner i forhold til at sikre levende bymidter i fremtiden.

Læs mere

16-05-2023 16:34:26

Stigende fødevarepriser er ikke lig profit for dagligvarekæderne

De danske forbrugerpriser stiger fortsat meget. Det gælder også fødevarepriserne, der i april steg med 13,0 pct. ift. året før. De stigende fødevarepriser er dog ikke lig ren profit for dagligvarekæderne – snarere tværtimod. De er derimod en konsekvens af stigende producentpriser.

Læs mere

11-05-2023 13:27:52

Kommunaldirektører - vigtigt med prisgennemsigtighed på kommunens ydelser

Dansk Erhvervs kommunaldirektørundersøgelse viser, at stort set alle kommunaldirektører finder det vigtigt, at kommunens beregningsgrundlag for prissætning af velfærdsydelser på ældreområdet er gennemsigtigt for ikke-kommunale aktører. Alligevel har kun en fjerdedel af de kommuner, der har friplejehjem, rettet henvendelse til ikke-kommunale aktører i 2022 med tilbud om gennemgang af kommunens beregning af udgifter til drift af egne plejehjemspladser.

Læs mere

Nyheder fra Dansk Erhverv