Uddannelse og forskning

Danmark og danske virksomheder investerer betydelige beløb i uddannelse og forskning. Men det gør andre lande også. Derfor er det vigtigt, at pengene især bliver investeret i de områder, der skaber størst vækst og beskæftigelse. Dansk Erhverv vil gerne styrke uddannelses- og forskningsindsatsen yderligere, så virksomhederne får lettere adgang til velkvalificeret arbejdskraft og viden.

Politisk område

Uddannelsespolitisk

Danmarks vigtigste ressource er kloge hoveder og hænder. Virksomhederne har brug for velkvalificeret arbejdskraft, og relevante og stærke uddannelser er derfor afgørende for vores produktivitet, konkurrenceevne og evne til at skabe vækst og job. Danmark har overordnet set et godt uddannelsessystem med gode muligheder for at omskole sig i takt med forandringer på arbejdsmarkedet.

Uddannelse er dog et middel og ikke et mål i sig selv – og det er afgørende, at uddannelse giver de kompetencer som arbejdsmarkedet har behov for både på kort sigt og i fremtiden. Den enkeltes evner og potentiale skal udvikles til fulde i inspirerende og motiverende læringsmiljøer til gavn for alle, herunder talentudvikling på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Danmark investerer massivt i uddannelse, og det er afgørende for væksten i de danske virksomheder, at vi får et tilstrækkeligt afkast af den investering.

Digitalisering skaber udfordringer og muligheder

Det danske uddannelsessystem udfordres i disse år af den hastige teknologiudvikling, der øger behovet for vedvarende tilpasninger til fremtidens arbejdsmarked. I dag har dele af uddannelsessystemet svært ved at følge med efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

Der mangler især it-kompetencer i bred forstand, hvilket risikerer at svække Danmarks muligheder i den digitale omstilling. For at høste alle frugter skal vi dog ikke kun satse på digitalisering ét sted i uddannelsessystemet – vi skal digitalisere hele vejen fra folkeskolen til voksen- og efteruddannelsessystemet.

I takt med udviklingen vil teknologien også overtage mange, især rutineprægede, opgaver, og det stiller nye og andre krav til medarbejderne. Vi ser et arbejdsmarked under hastig forandring, der i stigende grad vil efterspørge medarbejdere, der på en solid faglig bund kan omstille sig, tænke kritisk og være innovative og skabende i samarbejde med andre. Vi skal fokusere på, hvordan vores uddannelser i højere grad end i dag udvikler disse kompetencer.

Fokusér forskning på danske styrkepositioner
På forskningsområdet skal Danmark turde at satse på vores styrkepositioner. Både der, hvor vi allerede er i front internationalt, og nye områder, som kan hjælpe de virksomheder, der allerede fylder noget i økonomien og beskæftigelsen.

Danmark bruger mere end 20 mia. kr. årligt på det offentlige forskningsbudget. Dansk Erhverv ønsker systematiske analyser af, om det lykkes at forvandle forskningsviden og resultater til innovation, vækst eller produktivitet.

 

 

På agendaen lige nu

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil

Sidste nyt fra Dansk Erhverv i din indbakke

Tilmeld dig nyhedsbrevet Uddannelse

Når du tilmelder dig nyheder fra Dansk Erhverv, giver du samtykke til at modtage faglige og politiske nyheder og analyser, samt efter omstændighederne tilbud om kurser, netværk, konferencer og andre events, der i nogle tilfælde leveres af eller i samarbejde med vores partnere. Du vil også kunne modtage information om rabat på produkter og services i vores medlemsfordelsprogram.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Læs mere om vores persondatapolitik her.