; ;

Danmarks vigtigste ressource er kloge hoveder og hænder. Virksomhederne har brug for velkvalificeret arbejdskraft. Derfor er relevante og stærke uddannelser afgørende for vores produktivitet, konkurrenceevne og evne til at skabe vækst og job. Danmark har overordnet set et godt uddannelsessystem.

Uddannelse er et middel og ikke et mål i sig selv – og det er afgørende, at uddannelse giver de kompetencer som arbejdsmarkedet har behov for både på kort sigt og i fremtiden.  Danmark investerer massivt i uddannelse, og det er afgørende for væksten i de danske virksomheder, at vi får et tilstrækkeligt afkast af den investering.

Uddannelsessystemet er udfordret
Det danske uddannelsessystem er udfordret fra flere fronter, herunder af ubalancer mellem uddannelser og arbejdsmarked og af den hastige digitalisering i samfundet og på arbejdsmarkedet. Samtidig er der udfordringer med kvalitet og sammenhæng i uddannelsessystemet.

Derudover står Danmark efter mange års indsats fortsat med store grupper af unge, som aldrig får en uddannelse, de kan bruge på arbejdsmarkedet. Det er et stort problem, for vi har som samfund brug for at flere lykkes med at forløse sit potentiale gennem uddannelse.

Dansk Erhvervs nye investeringsplan

Dansk Erhverv har fremlagt en ambitiøs og sammenhængende plan til 3,5 mia. kr. om året, som tager livtag med disse udfordringer gennem en anderledes prioritering og målrettede investeringer i vores uddannelser.

Læs om investeringsplanen her: Ny investeringsplan for uddannelsessystemet (danskerhverv.dk)

Forskning er centralt for vækst og innovation

Forskning er afgørende for sikre langtidssigtet vækst og jobskabelse. Forsknings- og udviklingsaktiviteter skaber nye gode løsninger på samfundsudfordringer såsom klimakrisen og på sundhedsområdet.

Forskningen skal i højere grad omsættes til innovation, kommercialisering og vækst. Derfor skal vi styrke rammerne omkring private forsknings- og udviklingsinvesteringer samt det offentlige og private forskningssamarbejde. Flere virksomheder skal blive forskningsaktive, og vi skal understøtte forskningstungt iværksætteri.

Læs vores primære forskningspolitik her: Vi skal skabe ny retning for dansk forskning og innovation (danskerhverv.dk)

På agendaen lige nu

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil