; ;

Der er stadig for mange, der aldrig får en uddannelse. 2 ud af 3 af dem, der ikke får en uddannelse, er mænd. Drenge får også i gennemsnit lavere karakterer, mens flere piger end drenge oplever stress og pres.

Derudover er områder med mangel på arbejdskraft ofte præget af at være kvinde- eller mandsdomineret. For at have et opgør med det kønsopdelte arbejdsmarked, skal vi se på fødekæden, herunder uddannelsessystemet.

Samtidig tager kvinder i højere grad uddannelser, der ikke peger i retning mod direktionsgangene og iværksætteri. Vi skal sikre diversitet og udnyttelse af talentmassen til gavn for virksomhederne.

Derfor arbejder Dansk Erhverv for, at der bliver oprettet en kønskommission, som skal lave anbefalinger til, hvordan vi får et opgør med det kønnede uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Læs mere her:

Kønskommission for uddannelserne (dankserhverv.dk)

Ny investeringsplan foruddannelsessystemet (danskerhverv.dk)

Mænds manglende uddannelse koster milliarder (danskerhverv.dk)

Andre relevante fokusområder