; ;

Digitalisering er en af de største forandringskræfter i samfundet lige nu. Vi står overfor omvæltninger på linje med opfindelsen af dampmaskinen. Digitaliseringen påvirker allerede i dag vores arbejdsmarked, fritid, trivsel, samvær og demokrati. 

Stort set alle job på fremtidens arbejdsmarked vil blive påvirket af digitaliseringen. Nogle job vil blive helt overtaget af robotter og algoritmer. Andre vil udvikle sig i samspil med digitale løsninger.

Alle skal derfor have et stærkt digitalt fundament, og der er vi langt fra i mål. Vi risikerer at stå med en stor restgruppe, som bliver hægtet af udviklingen. Denne gruppe vil stå svagt på arbejdsmarkedet, hvis ikke der handles. Samtidig er der på arbejdsmarkedet høj efterspørgsel på digitale specialister og digitale integratorer.

Dansk Erhverv arbejder for, at hele uddannelsessystemet skal igennem en digital omstilling.

Hovedpunkter af Dansk Erhvervs digitaliseringspolitik:

  • Etablering af teknologiforståelse som obligatorisk timesat fag i grundskolen, og som en integreret del af de eksisterende fag.
  • Udvikling af teknologiforståelse som faglighed og fagdidaktik med progression gennem hele uddannelsessystemet.
  • Uddannelse og efteruddannelse af undervisere og lærere i teknologiforståelse.
  • Oprettelse af Nationalt Center for Teknologiforståelse.
  • Digitaliseringstjek af alle uddannelser, der sikrer, at de er klar til fremtidens arbejdsmarked, herunder flere IT-uddannelser og uddannelser med IT som tværfaglighed.
  • Omfattende udviklingsprogram og kompetenceudvikling i hele uddannelsessektoren med fokus på brugen af læringsunderstøttende digitale redskaber og metoder.
  • Investeringsramme til læringsunderstøttende teknologi i hele uddannelsessystemet.
  • Øget forskning i læringsunderstøttende digitalisering, herunder følgeforskningsprogrammer på nye udviklingsprogrammer og teknologiforståelse i folkeskolen.

Læs mere her:

Ny investeringsplan for uddannelsessystemet (danskerhverv.dk)

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil