; ;

Danmark er et af verdens mest digitale samfund. Vi og vores børn benytter digitale medier og tjenester hver eneste dag – i skolen, på arbejdet og i privatlivet. Aldrig har digital teknologi åbnet så mange muligheder, og samtidig går diskussionerne om fake news, forførende algoritmer, deling af persondata og nye kompetencer.

De færreste af os forstår dog, hvordan teknologien er skruet sammen og hvad der sker bag skærmen. Det er derfor også de færreste af os, der er klar til at skabe og mestre den digitale fremtid, der allerede er godt på vej. Samtidig skaber det udfordringer med adfærd, eksklusion og fremmedgørelse for mange. Derfor svigter vi vores børn, hvis vi ikke ruster dem til denne fremtid.

Teknologiforståelse skal indføres som fag i grundskolen
Teknologiforståelse er forudsætningen for at kunne navigere i det digitale univers, som er blevet en integreret del af vores samfund. Alle børn bør lære, hvordan digitale teknologier virker og om de aktører og interesser, der er på spil. Børnene skal ikke bare lære at forbruge, men også at skabe med digital teknologi – og stille sig kritiske over andres brug af teknologien.

Dansk Erhverv arbejder derfor for, at teknologiforståelse indføres som obligatorisk timesat fag i grundskolen – i indskoling, på mellemtrin og i udskoling. Samtidig skal læreruddannelsen justeres, så teknologiforståelse bliver et selvstændigt fagområde, bl.a. som linjefag, og der skal igangsættes en betydelig efteruddannelsesindsats for lærerne inden for teknologiforståelse.

Læs mere om teknologiforståelse i grundskolen.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil