; ;

Det er afgørende for danske virksomheder, at vi har uddannelser af høj kvalitet og relevans. Vores vigtigste råstof er viden og kompetencer. Vi har overordnet et godt uddannelsessystem, men der er plads til forbedringer.

Dansk Erhverv arbejder for

  • Kvalitet i uddannelserne – de studerende skal have en solid kernefaglighed efter endt uddannelse. På nogle uddannelser halter kvaliteten. Bl.a. tilbydes nogle studerende meget lidt undervisning og feedback, og nogle steder er der behov for at styrke koblingen mellem teori og praksis.
  • Relevans i uddannelserne, så de matcher erhvervslivets kompetencebehov i dag og i morgen. Vi har uddannet skævt i forhold til de fagligheder, der efterspørges af erhvervslivet. Der er for høj dimittendledighed på for mange uddannelser, mens der på andre områder er behov for mere arbejdskraft. Det er afgørende, at der skabes en bedre kobling mellem uddannelserne og arbejdsmarkedets behov.

Læs mere her:

Der skal ryddes op i uddannelsesjunglen (danskerhverv.dk)

Ny investeringsplan for uddannelsessystemet (danskerhverv.dk)

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil