; ;

Forskning og innovation er afgørende for sikre langtidssigtet vækst og jobskabelse. Forsknings- og udviklingsaktiviteter skaber nye gode løsninger på samfundsudfordringer såsom klimakrisen og på sundhedsområdet.

Det er problematisk, at forskning i dag er koncentreret på færre og større virksomheder. Samtidig er der i mange andre lande fradrag for privat forskning, hvilket sætter Danmark bagud i den internationale konkurrence. Dansk Erhverv har ambitioner om, at Danmark skal være i front.

I dag er det også sådan, at universiteter taber penge på at tage imod private penge til ellers god og nyttig forskning. Det offentlige og private forskningssamarbejde skal styrkes. For at skabe vækst og innovation har vi særligt behov for at understøtte SMV’ernes forsknings-og udviklingsaktiviteter.

Hovedpunkter i Dansk Erhvervs forskningspolitik:

  • I dag bruger det offentlige og det private tre procent af BNP på forskning. Nyt mål skal være fire procent af BNP.
  • Pulje til universiteterne, som skal sikre 50 øre pr. krone, som universiteterne får som nye eksterne bevillinger fra EU, private virksomheder eller fonde ud over niveauet fra 2019.
  • Øg samarbejdet mellem universiteterne og SMV’erne ved at give et tilskud på en krone for hver krone til virksomheder med færre end 250 ansatte.
  • Virksomhederne skal permanent have 130 procent fradrag for egne udviklings- og forskningsinvesteringer. Der skal ikke være noget loft for dette fradrag.

Læs mere her:

Vi skal skabe ny retning for dansk forskning og innovation (danskerhverv.dk)

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil