; ;

Trods politisk bevågenhed og reformer over en længere årrække har færre søgt mod erhvervsuddannelserne, mens mange fortsat falder fra. Dansk Erhverv arbejder for målrettede investeringer i erhvervsuddannelserne, der kan medvirke til at styrke rekruttering, fastholdelse og løfte kvaliteten.

Det indebærer bl.a. tiltag, som styrker erhvervsuddannelsernes muligheder for at rekruttere flere af de ældre unge og en stærkere kobling mellem skole og praktik. Der er også behov for initiativer, som understøtter den faglige og geografiske mobilitet og de sociale og faglige fællesskaber under uddannelsen.

Det er dog ikke nok. Der er brug for at erkende, at erhvervsuddannelsernes udfordringer ikke kan løse inden for erhvervsuddannelserne alene, men kræver ambitiøse indsatser i grundskolen og på tværs af ungdomsuddannelserne.

Skolen skal afspejle samfundet og arbejdsmarkedet
Det praktiske og anvendelsesorienterede har i dag en svag placering i folkeskolen. Det er en medvirkende årsag til, at mange ikke lærer nok i folkeskolen, og at alt for få unge vælger en erhvervsuddannelse. Dansk Erhverv arbejder for, at skolen i højere grad skal afspejle og inddrage det omgivende samfund og arbejdsmarked. Unge skal opleve en mere praksisfaglig, varierende og motiverende skoledag med bedre muligheder for at blive afklaret om deres uddannelsesvalg.

Samtidig farer alt for mange unge vild i ungdomsuddannelserne og ender på den forkerte hylde i henhold til interesser, evner og beskæftigelsesmuligheder. Hver femte ung ender helt uden erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket svækker deres egne muligheder og virksomhedernes rekruttering af medarbejdere med relevante kompetencer.

Det vidner om et ungdomsuddannelsessystem, der ikke leverer på dét, de unge har brug for og som samfundet efterspørger. Dansk Erhverv mener, at der skal nedsættes en ungdomsuddannelseskommission, som med afsæt i en formålsdiskussion skal komme med forslag, der kan skabe øget fleksibilitet og sammenhæng i ungdomsuddannelserne.

Derudover er der brug for at de mange unge, som ikke er parate til uddannelse efter grundskolen, rustes til det. Den Forberedende Grunduddannelse er den oplagte løsning for mange, og den bør styrkes.

Læs mere om Dansk Erhvervs nye investeringsplan for uddannelsessytemet.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil