; ;
Gemt

Ny investeringsplan for uddannelsessystemet

Med en ny, ambitiøs investeringsplan vil Dansk Erhverv have gjort op med vanetænkningen i uddannelsessystemet. SU’en på kandidatuddannelserne skal laves om til lån, og midlerne derfra skal investeres i uddannelse, så f.eks. digitaliseringen styrkes og flere får en uddannelse til gavn for virksomhederne.

Nyhed

29. marts 2021

Danmark har brug for et stærkt erhvervsliv for at finansiere det gode samfund, som vi har. Skal dansk erhvervsliv være stærkt, skal danske virksomheder have dygtige medarbejdere. I dag får for få en uddannelse, og den sociale arv slår hårdere igennem i dag end for 20 år siden. Derfor foreslår Dansk Erhverv nu, at SU-systemet skal omlægges, så der bliver flere midler til investering i fremtidens uddannelsessystem til gavn for fremtidens unge, fremtidens erhvervsliv og fremtidens samfund.

”Vi har som samfund en forpligtigelse til at sikre, at vores unge bliver så dygtige, som de overhovedet kan. Hvis ikke vi løfter den forpligtigelse, så svigter vi de unge, og vores virksomheder og samfund går glip af potentiale. Hver gang vi flytter en person fra at være ufaglært til at få en uddannelse, er der en gevinst for samfundet på over 100.000 kroner hvert eneste år. Der er alle gode grunde til at handle her. Der er brug for investeringer i vores uddannelsessystem, og det er derfor, at vi nu kommer med dette udspil. Det adresserer både grundlæggende udfordringer og det faktum, at der mangler midler i systemet til at sikre den digitale omstilling,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Brian Mikkelsen understreger, at uddannelse bliver stadigt mere nødvendigt for at sikre sig varig beskæftigelse. Reformpakken vil bidrage til at flere får en uddannelse, har varig beskæftigelse og at der er flere velkvalificerede medarbejdere i arbejdsstyrken.

En nødvendig helhedsindsats
Dansk Erhverv foreslår at omlægge SU’en på kandidatdelen af universitetsuddannelser til lån, det vil frigive 2,3 mia. kr. årligt. Dertil foreslår Dansk Erhverv initiativer for yderligere 1,2 mia. kr. så der samlet investeres 3,5 mia. kr. om året direkte i de forskellige dele af uddannelsessektoren, hvor der er et stort behov for dette.

”Vi vil helt enkelt bruge 3,5 milliarder kroner, som skal investeres i uddannelsessystemet lige fra grundskole til universiteterne. Det handler om at forløse potentialer inden for digitalisering, løfte kvaliteten over en bred kam i uddannelsessystemet, sikre mere sammenhæng, få talenterne i spil og få gjort op med kønsskævhederne i uddannelsessystemet. De ting skal ske, og vi kommer nu med et forslag til, hvordan vi finder midlerne til at sikre det. Det er en nødvendig helhedsindsats, som vi her lægger på bordet,” siger Brian Mikkelsen.

Læs hele Dansk Erhvervs udspil om investeringer herunder.

Et fremtidssikret uddannelsessystem - der løfter alle

pdf

Download

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil