; ;
Gemt

Vi skal skabe en ny retning for dansk forskning og innovation

28. juli 2020

Dansk Erhverv kommer nu med en ny og ambitiøs forskningspolitik, der skal sikre både den grønne omstilling og sikre vækst og arbejdspladser i Danmark på den lange bane.

 

Hvis Danmark skal være forrest i feltet, når det gælder grøn omstilling til gavn for klimaet, samfundet og dansk erhvervsliv, så kræver det en koncentreret og massiv indsats i forhold til innovation og forskning. Det er på den baggrund, at Dansk Erhverv nu lancerer en ny forskningspolitik.

”Selv om coronakrisen har fyldt næsten det hele i de seneste tre måneder og fortsat kommer til at dominere det økonomiske billede i lang tid fremover, så står vi altså stadig på en brændende klimaplatform. Skal vi sikre den grønne omstilling og nå 70 procents-målet og sikre langsigtet vækst og jobskabelse, så er forskning og innovation afgørende. Vores nabolande er i øjeblikket langt mere ambitiøse, end vi er, og handler vi ikke, ja, så risikerer vi, at Danmark ender bagerst i feltet. Det taber virksomhederne, danskerne, det danske samfund og klimaet ved. Det kan og skal vi gøre noget ved,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Danmark skal i front med forskning
Dansk Erhverv ønsker blandt andet, at det offentlige og private samlet bruger fire procent af BNP på forskning mod tre i dag, at det sikres, at universiteter og SMV’er i højere grad har et incitament til at gå ind i forskning og at virksomhederne skal have et 130 procents fradrag for forskning.

"I dag er det sådan, at universiteter taber penge på at tage imod private penge til ellers god og nyttig forskning. Det skal der laves om på."
Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv

”Vi skal have flere SMV’er på banen i forhold til forskning, og i dag er det sådan, at universiteter taber penge på at tage imod private penge til ellers god og nyttig forskning. Det skal der laves om på. Hvad forskningsfradraget angår, så handler det om, at vi skal derhen, hvor de andre europæiske lande også er. I bund og grund handler det om, at investering i forskning vil gavne dansk erhvervsliv, skabe og bevare danske jobs og sikre grøn forskning til gavn for klimaet. Man taler jo ofte om klimakampen som en grøn kamp, og det er også rigtigt. Men under det lag er klimakampen også en kamp om fremtidens markeder. De lande, som kan udvikle grønne løsninger, som kan eksporteres, er morgendagens vindere. Og hvis vi vil bevare det samfund og de goder, vi har, så må og skal vi være i front med forskning,” siger Brian Mikkelsen.

Læs Dansk Erhvervs forskningspolitik 2020:

Dansk Erhverv Forskningspolitik 2020

pdf

Download

Hovedpunkter i Dansk Erhvervs forskningspolitik:

  • Nyt mål for dansk forskning. I dag bruger det offentlige og det private tre procent af BNP på forskning. Nyt mål er fire procent af BNP.

  • Pulje til universiteterne, som skal sikre 50 øre pr. krone, som universiteterne får som nye eksterne bevillinger fra EU, private virksomheder eller fonde ud over niveauet fra 2019.

  • Øg samarbejdet mellem universiteterne og SMV’erne ved at give et tilskud på en krone for hver krone til virksomheder med færre end 250 ansatte.

  • Virksomhederne skal permanent have 130 procent fradrag for egne udviklings- og forskningsinvesteringer. Der skal ikke være noget loft for dette fradrag.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil