; ;
Gemt

Mænds manglende uddannelse koster milliarder

25. november 2020

Langt flere kvinder end mænd tager en ungdomsuddannelse. Der er potentielt milliarder og mere kvalificeret arbejdskraft at hente, viser en ny analyse fra Dansk Erhverv..

Tal fra Danmarks Statistik viser, at blandt danskere mellem 20 og 29 år har knapt hver fjerde mand højest en uddannelse på folkeskoleniveau. For kvinderne er det samme tal 16 procent. Mændene halter altså efter kvinderne, når det gælder uddannelse.

Hvis mændene kom på samme niveau som kvinderne, så skulle uddannelsesniveauet hæves for godt 30.500 mænd i alderen 20-29 år.

”Vi har regnet os frem til, at det ville give en potentiel BNP-gevinst på godt tre milliarder kroner. Men mænds manglende uddannelse koster på mange måder. Det koster samfundet penge, det fratager den enkelte muligheder og erhvervslivet veluddannet arbejdskraft. Det er også vigtigt at pointere, at der bliver færre og færre job, som ufaglærte kan bestride. Mere og mere bliver automatiseret, og så er der en stor risiko for, at mange mænd kommer til at stå tilbage på perronen og enten får en løs eller slet ingen tilknytning til arbejdsmarkedet,” siger Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

En kønskommission er vejen frem
Mads Eriksen understreger, at tallene kalder på handling.

”Desværre er løsningen ikke i snuptagsafdelingen. Det kræver, at vi ser på området som en helhed. Dansk Erhverv foreslår derfor en kønskommission, som kan se på, hvordan vi kan få gjort op med kønsbalancerne i uddannelse. Det handler både om at få flere unge mænd i gang med uddannelse og om at sikre færre uddannelser og fag, hvor der er en overvægt af et bestemt køn. For vi ved også, at det er i de fag, hvor der er en stærk overrepræsentation af ét køn, at der er mangel på arbejdskraft,” siger Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

 

Mænds manglende uddannelse koster milliarder (Analyse, nov. 2020)

pdf

Download

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil