; ;
Gemt

Kønskommission for uddannelserne

Der er stadig for mange, der aldrig får en uddannelse, og der er en række områder, hvor vi som samfund ikke uddanner nok. Begge problemstillinger har en klar kønsvinkel: Det er først og fremmest mænd, der aldrig får en uddannelse, og mange af uddannelserne med mangel på arbejdsmarkedet er enten kvinde- eller mandeuddannelser.

Nyhed

Kønskommision for uddannelserne

pdf

Download

Dansk Erhverv | 18. februar 2020

Vi taber mange mænd i uddannelsessystemet. Dobbelt så mange mænd som kvinder får ingen uddannelse. Det bliver meget vanskeligt at få fodfæste på fremtidens arbejdsmarked uden en uddannelse. Mænds manglende uddannelse er således både et problem for den enkelte og for samfundet.

Samtidig ses det, at vores uddannelsessystem er enormt kønsstereotypt. Kvinder bliver sygeplejersker, og mænd bliver ingeniører. Det giver problemer med mangel på arbejdskraft, da en række af de områder, hvor der i dag ikke uddannes nok, er enten kvinde- eller mandeuddannelser. Kvinder fravælger også i alt for høj grad de uddannelser fx inden for økonomi og erhvervsøkonomi, som typisk giver adgang til ledelsesgangen.

Dansk Erhverv har på den baggrund foreslået en kønskommission for uddannelserne, der på tværs af ministerier skal sikre et uddannelsessystem, der får det maksimale ud af vores talentmasse.

Kommissionen skal:

  • Undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan drenge i højere grad kan løftes gennem hele uddannelsessystemet.
  • Undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan vi får flere af det underrepræsenterede køn på kønsskæve uddannelser med mangel på arbejdskraft

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil