; ;

Nyheder

Dansk Erhverv arbejder hver dag for at Danmark skal blive verdens bedste land at drive virksomhed i. En forudsætning for denne vision er et erhvervsliv, der imødekommer diversitet og fremmer inklusion. 

Diversitet er til gavn for alle
Diversitet handler ikke om positiv særbehandling af specifikke medarbejdergrupper, men derimod om at sætte fokus på personlige kompetencer og egenskaber. Virksomhederne har nemlig brug for, at alle talenter og kompetencer udvikles og kommer optimalt i spil, så virksomhederne kan besætte deres stillinger og få adgang til den samlede talentpulje. Desuden bør debatten af diversitet omfatte såvel mænd som kvinder, fædre som mødre. Fx kunne man sige, at vi både skal have flere kvinder som adm. direktører og flere mænd som ledere af børneinstitutioner.

Fødekæden
Danske virksomheder har brug for, at alle talenter og kompetencer udvikles og kommer optimalt i spil, så virksomhederne kan besætte deres stillinger. Derfor skal vi rette fokus mod de barrierer, der skaber forskel på kvinders og mænds funktioner på arbejdsmarkedet. Der er brug for, at vi systematisk udvikler initiativer, der sikrer et mindre kønsopdelt uddannelsessystem, fordi det fører til et kønsopdelt karrierevalg, arbejdsmarked og er medvirkende årsag til homogene ledelser og bestyrelser i danske virksomheder. Der er også brug for en forståelse af erhvervslivet som et sammenhængende økosystem. Fødekæden til flere kvinder i ledelse og bestyrelser i børsnoterede selskaber kan fx også starte hos SMV’er og vice versa.

Diversitet er simpel god forretning
Virksomhederne skal også være dygtige til at tænke køn i processer for rekruttering og interne karriereforløb. Flere undersøgelser viser en sammenhæng mellem diversitet i ledelsen og gode økonomiske resultater, bl.a. baseret på mere og bedre innovation. Særligt yngre generationer opfatter desuden diversitet som en indikator på en attraktiv arbejdsplads. Diversitet handler altså om kroner og ører – for virksomhederne og for samfundet.

Diversitet er mere end ligestilling imellem køn
Der er altså god grund til at have fokus på en balanceret kønsrepræsentation i virksomheden, men diversitet er mere end biologisk køn. Diversitet kan også være også forskelle i alder, religiøs overbevisning, etnicitet, race, hudfarve, national og social oprindelse, seksuel orientering, handicap, politisk anskuelse m.m. Køn er en indikator på diversitet, men ikke en garanti. Dansk Erhverv ønsker et erhvervsklima, der har fokus på at modvirke usaglig forskelsbehandling af specifikke medarbejdergrupper og at fremme et mangfoldigt arbejdsmarked.

Et inkluderende arbejdsmarked
Et velfungerende og inkluderende arbejdsmarked med gode relationer imellem arbejdsgiver og arbejdstager er afgørende for et dynamisk og velstående samfund. Dansk Erhvervs kerneopgave er at bidrage til, at Danmark har en stærk økonomi med en høj beskæftigelse, hvor virksomhederne og borgerne oplever gode og stabile forhold.

Viden om Diversitet og Inklusion

På agendaen lige nu

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Isabella Sønder Raxner

CSR-konsulent