Kvindelige iværksættere

Der ligger et stort potentiale i at få flere kvinder til at springe ud i livet som iværksætter. Dansk Erhverv arbejder aktivt for at sætte fokus på kvindelige iværksættere med analyser, netværksaktiviteter og konkrete politiske forslag, der kan skabe forandring.

På agendaen

Læs Dansk Erhvervs publikation: '25 kvindelige iværksættere du bør kende'.

Hvis man ser på andelen af kvinderne i alderen 18-64 år, som er nye iværksættere, halter de danske kvinder markant efter stort set alle andre OECD-lande. Kun ca. 4 pct. af de danske kvinder er nye iværksættere. De danske kvinder halter derfor markant efter OECD-gennemsnittet, som ligger på 9,2 pct.

Dansk Erhverv har undersøgt, hvad der afholder danske kvinder fra at vælge en karriere
som iværksætter. Her ser vi, at den største barriere for unge kvinder (18-34 år) er, at de ikke mener, at de har de rette kompetencer. For aldersgruppen 34-49 år svarer størstedelen, at de frygter, at det kræver flere arbejdstimer, end de ønsker at bruge på at arbejde.

For at få flere kvinder til at stifte virksomhed og skabe ligestilling i iværksættermiljøet, skal vi skabe tryghed omkring mulighederne for at stifte virksomhed og stifte familie samtidig. Der er behov for at gøre noget ved følgende udfordringer:

Dansk Erhverv foreslår, at:

  • Iværksættere på deltidsbarsel skal kunne modtage tilskud til privat børnepasning med mere fleksibilitet. 
  • Iværksættere på fuldtidsbarsel skal have lov til at arbejde op til fem timer om måneden, så iværksættere ikke føler sig kriminelle, hvis de fx ringer til revisoren.  
  • Nye iværksættere skal nemmere kunne få udbetalt barselsdagpenge ved at kunne benytte en referenceperiode på op til fem år. 

Læs mere i Dansk Erhvervs iværksætterpolitik: Verdens Bedste Iværksætterland.

Se nærmere om Dansk Erhvervs aktiviteter og analyser om kvindelige iværksættere nedenfor.

Andre relevante fokusområder