; ;

Indhold

Seneste nyt - CSR Agendaer Hør mere om CSR Nyhedsbrev

Seneste nyt - CSR

Seneste nyt om CSR

Se flere nyheder om CSR

CSR skal kobles til forretningen

For Dansk Erhverv er det afgørende, at arbejdet med CSR kobles til virksomhedens forretning, så det styrker virksomhedens vækst og konkurrenceevne, og ikke bliver en administrativ byrde. Endvidere ønsker vi et øget fokus på at styrke virksomhedernes muligheder for at koble CSR til forretningsudvikling og innovation.

CSR bør basere sig på internationale standarder og retningslinjer
Dansk Erhverv støtter, at CSR-arbejdet baseres på internationale standarder og retningslinjer, som sikrer en fælles spillebane på tværs af globale værdikæder og markeder.

Virksomhederne former selv deres CSR-indsats
Det skal være virksomhederne selv, der vurderer, hvordan de bedst kan arbejde med CSR inden for rammerne af de internationale principper og nationale lovgivninger.

Behov for at sikre gode rammevilkår og styrke kompetencer
Danske virksomheder er på internationalt plan godt med på CSR-området. Dog er der fortsat behov for at sikre gode rammevilkår og styrke kompetencer, især for små og mellemstore virksomheder. Dansk Erhverv mener, at myndighederne her har en forpligtelse til at give konkret viden og værktøjer, som kan styrke virksomhedernes CSR-arbejde, gerne med fokus på sektorbestemte initiativer.

Internationalt samarbejde skal løfte vilkår i produktionslande
Gennem handel og indkøb af varer er danske virksomheder med til at skabe arbejdspladser og økonomisk udvikling nationalt og internationalt. Det er en kompleks opgave at sikre, at miljø og arbejdsforhold hos leverandører i globale værdikæder er i orden. Dansk Erhverv mener, at regeringen gennem sit mandat bør påvirke lokale regeringer til at etablere det rette fundament for ordentlige arbejds- og miljøforhold i deres respektive lande.

FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling (SDG)
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling er den nye globale ramme for bæredygtig udvikling på tværs af sektorer og landegrænser. Indfrielsen af de 17 verdensmål i 2030 forudsætter i høj grad også privatsektorens engagement og bidrag. Dansk Erhverv mener, at vi bør se Verdensmålene som en strategisk ramme for virksomheders arbejde med bæredygtighed og som en liste over forretningsmuligheder for virksomheder – ikke som en ny liste af CSR-krav. Styrken ved Verdensmålene er, at de sætter fokus på de forretningsmuligheder, der findes for ansvarlige danske virksomheder. Det kan samtidig være relevant at se på, hvordan nye partnerskaber kan udvikles med henblik på at skabe nye bæredygtige løsninger og forretningsmodeller, der kan indfri Verdensmålene. Det kan fx være partnerskaber imellem virksomheder og NGO’er eller kommuner.

På agendaen lige nu

Kontakt

Hør mere om CSR

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Medarbejderprofil