; ;

FN's verdensmål har fået meget spalteplads og generel stor opmærksomhed. Der er bred enighed om, at der med verdensmålene eksisterer store muligheder for dansk erhvervsliv i at lave god forretning og samtidig bidrage til at fremme verdensmålene.

Det er dog primært de allerstørste virksomheder, som har taget verdensmålene til sig.

For at fremme kendskabet til og engagementet i målene har vi fortsat brug for at tilvejebringe flere eksempler fra små og mellemstore danske virksomheder, som har øget deres eksportsalg, entreret nye markeder eller udviklet nye, banebrydende og profitable produkter med udgangspunkt i at indfri Verdensmålene. Der kan med fordel igangsættes projekter, der giver denne store gruppe danske virksomhed adgang til specifik og relevant viden om verdensmålene ikke mindst om de eksisterende finansieringsmuligheder.

Samarbejder med DIEH om verdensmålene
Dansk Erhverv vil bl.a. i samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel udbrede viden om verdensmålene til SMV’er gennem en række workshops, hvor der er fokus på cases og konkret viden om, hvordan verdensmålene kan anvendes af SMV’er og kobles til forretningen.

Indflydelse gennem 2030-panel for verdensmålene
Dansk Erhverv vil i 2030-panelet arbejde for, at vi i Danmark kommer videre end skåltalerne og får fremmet politikernes forståelse og viden om verdensmålene. Dansk Erhverv vil i 2030-panelet fokusere på at fremme en forståelse for, hvad der skal til, for at verdensmålene får større udbredelse blandt SMV’er.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Dansk Erhvervs ekspert i CSR

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Medarbejderprofil