; ;
Gemt

Alle ombord? Status på virksomhedernes arbejde med CSR og FN's Verdensmål

Undersøgelsen viser blandt andet, at der er et stort gab såvel i viden som i konkret arbejde med FN’s Verdensmål imellem virksomheder med hhv. flere end og færre end 250 medarbejdere.

Nyhed

14. Alle ombord - Status på virksomhedernes arbejde med CSR og FNs Verdensmål

pdf

Download

Analyse nr. 14|2019 - 22. februar

At arbejde med CSR har en betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og innovation. Arbejdet kan give fordele i forhold til risikostyring og forebyggelse af utilsigtede hændelser, omkostningsbesparelser, adgang til kapital, kunderelationer og fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere. Lidt over halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer arbejder med CSR. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er virksomhedernes egen oplevelse af, om de arbejder med det – og dermed ikke, hvor mange der reelt arbejder med det.

Hvis man følger med i mediedækningen af CSR og samfundsansvar i Danmark, kan man måske blive overrasket over, at det ’kun’ er 54 pct. af virksomhederne, der arbejder med CSR. Analysen er foretaget blandt et repræsentativt udsnit af Dansk Erhvervs medlemmer, der ligesom den generelle erhvervssammensætning i Danmark altovervejende består af mindre virksomheder.