; ;

Se seneste nyheder

Dansk Erhvervs indsats
Dansk Erhvervs miljø- og ressourceindsats arbejder for, at medlemmer og dansk erhvervsliv opnår konkurrencedygtige, miljøøkonomiske og regulatorisk gode rammevilkår inden for miljø- og ressourceområdet. EU’s og danske handlingsplaner og rammevilkår skal understøtte trygge forretningsvilkår, og sikre, at danske virksomheder kan levere grønne, konkurrencedygtige produkter og serviceydelser. Som udgangspunkt sigter Dansk Erhvervs indsats på at få den danske tilgang til cirkulær økonomi og omstilling til bæredygtige kemikalier til at harmonere med den europæiske Green Deal (CEAP 2). Dansk erhvervsliv kan udnytte fordelene på EU’s indre marked, og Green Deal skal blive en vækstmotor for dansk erhvervsliv og grøn omstilling.

Dansk Erhvervs medlemmer får indflydelse
Medlemmerne får indflydelse på den miljø- og ressourcepolitiske dagsorden, da:

  • Dansk Erhverv inddrager sine medlemmer i et konstruktivt miljø- og ressourcepolitisk samarbejde, der både giver gode rammevilkår og indflydelse på kommende lovgivning.
  • Dansk Erhvervs miljø- og ressourcepolitik er funderet i medlemsvirksomhederne, og tager sit udgangspunkt i de to centrale udvalg: Miljø- og Ressourceudvalg og Forum for Bæredygtige Emballager. Medlemmerne bidrager til Dansk Erhvervs miljø- og ressourcepolitiske holdninger og lovforslag gennem deltagelse i udvalg.
  • Miljø- og Ressourceudvalg og Forum for Bæredygtige Emballager giver medlemmerne sidste nyt om aktuel miljø- og ressourcepolitik i Danmark og EU, og diskuterer, hvordan der kan sikres reel grøn omstilling, der understøtter erhvervslivets konkurrenceevne og markedsvilkår.
  • Dansk Erhverv har et unikt netværk og kontakter til andre erhvervsorganisationer, brancher, NGO’er, myndigheder, politikere på Christiansborg og medier, for at kunne bringe sine synspunkter frem til debat.

Nyhedsbreve og webinarer giver up-front viden om ny lovgivning på vej
Medlemmerne holdes opdateret på lovudviklingen i Danmark og i EU gennem:

  • Nyhedsbrevet Miljø- og ressourcenyt, som 6 gange om året beskriver nye tiltag inden for lovgivning, centrale handlingsplaner og andet aktuelt.
  • Webinarkurser, som løbende giver up-front viden om aktuelle og konkrete miljøpolitiske emner, der har betydning for din virksomhed. Kurserne er af 1 times varighed.

Dansk Erhverv deltager i grønne, offentligt støttede projekter
Dansk Erhverv deltager i miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogrammer, der har haft fokus på genanvendelse af hhv. plast, tekstiler og kemi. I disse projekter samarbejder Dansk Erhverv med sine medlemsvirksomheder og andre organisationer om, hvordan genanvendelse kan udvikles i erhvervslivet - f.eks. hvordan affaldskemi og emballager kan indgå i produktionen igen uden at blive til affald.

På agendaen lige nu