Politik og analyser

Miljø og ressourcer

Dansk Erhvervs miljø- og ressourcepolitik arbejder på at sikre, at virksomheder kan levere varer og tjenesteydelser på en rentabel, ansvarlig og bæredygtig måde.

Politisk område

Jakob Lamm Zeuthen på Twitter

Bæredygtighed og produkter

Cirkulær økonomi på markedsvilkår
Omstilling til cirkulær økonomi skal sikre ressourceeffektivitet og konkurrencekraft. Det kræver, at vi arbejder for gode rammevilkår for virksomhederne, så vi kan udvikle bedre forretningsmodeller. Det indebærer også, at det offentlige i dets udbud og indkøb efterspørger bæredygtige modeller samt, at vi fortsat har et velfungerende indre marked i EU, som sikrer varernes fri bevægelse.

Forbrugere og solid information om kemikalier
Forbrugerne skal have information om indhold af kemikalier i indkøbte produkter. Myndighederne er udgangspunktet for solid information, men det skal ske på en måde så de ikke hænger lovlige produkter og virksomheder urimeligt ud i medier.

Miljø og bæredygtighed skal fremmes i detailhandlen
Detailvirksomheder bidrager til bæredygtigt forbrug. Regler og offentlige initiativer skal støtte udviklingen af bæredygtige forbrugsmønstre. Officielle miljømærker skal tilbyde relevante kriterier for produktmærkning, og støttemidler skal målrettes udvikling af bæredygtige løsninger og efterspørgsel.

Affald og genanvendelse

Cirkulær økonomi og genanvendelse
Genanvendelse er en aktivitet, hvor affald om-forarbejdes til produkter, materialer eller stoffer. Hvis genanvendelse skal være en god forretning, er det vigtigt at starte med at udskille de dele af affaldet, som har en værdi, og håndtere farlige stoffer miljømæssigt korrekt.

Genanvendelsen skal bl.a. sikres igennem, at dagligvarehandelen håndterer affaldsproduktionen forsvarligt og tilbyder genanvendelsesvirksomheder logistik, rådgivning og teknologi til finsortering og oparbejdning af materialer med henblik på genanvendelse. Det skal være et mål at sikre materialer til en konkurrencedygtig pris og kvalitet, der imødekommer kundernes behov og reducerer miljøpåvirkningen.

Et velfungerende EU affaldsmarked
Vi skal have fælles EU-standarder for, hvornår affald bliver en ressource, man kan og skal udnytte. I dag er der forskellige kriterier på tværs af EU, hvilket fragmenterer det indre marked og gør det svært for virksomheder at udvikle cirkulære forretningsmodeller og gøre brug af stordriftsfordele.

EU’s transportregler for affald revideres, da de gør det unødigt komplekst at transportere affald på tværs af grænser. Der bør eksempelvis indføres en særlig fast-track ordning til affald, der sendes til genanvendelse i lande, der overholder affaldsdirektivernes krav – et Schengen-samarbejde for affald.

Cirkulær økonomi i handlen

pdf

Download

Kontakt

Hør mere om miljø og ressourcer

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil

Sidste nyt fra Dansk Erhverv i din indbakke

Tilmeld dig nyhedsbrevet Miljø og Ressourcer

Få seneste nyt om Miljø og Ressourcer

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.