; ;
Kontakt
Klima, energi og miljø

Andreas Hastrup Clemmensen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Klima, energi og miljø

Marianne Ladekarl Thygesen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Kontakt

Formålet med netværket
Cirkulær økonomi er helt central i den grønne omstilling, og er med til at sikre øget forsyningssikkerhed ved at nedbringe materialeforbrug, designe holdbare og let adskillige produkter og øge kvaliteten i genanvendelsen.

Formålet med netværket er at skabe et rum for virksomheder, der ønsker at holde sig opdateret i eller arbejder med cirkulær økonomi. Medlemmerne vil dermed blive klædt på med information om eksisterende og kommende regulering inden for cirkulær økonomi og på miljøområdet. Det gælder regulering nationalt og i EU. Derudover vil faglige temaer bliver taget op til inspiration.

Hvad vil netværket give dig?
Netværket vil styrke dig og din virksomhed ved at sikre opdateret viden om regulering, og give dig et fagligt netværk til sparring og input til de udfordringer du står med. Som medlem af netværket er du med til at pege på særlige udfordringer og problemstillinger, som kan tages op. Input fra netværket vil ligeledes blive brugt til Dansk Erhvervs politiske arbejde med at skabe bedre vilkår og rammebetingelser for cirkulær økonomi.

Praktisk indhold
Der afholdes årligt 3-4 netværksarrangementer, derudover vil input fra netværket kunne bidrage til opsættelse af webinarer for udvalgte temaer. Der arbejdes for at arrangementerne fordeles ud over landet, herunder med mulighed for afholdelse ved medlemmerne samt digitale møder.   

I planlægningen af de enkelte arrangementerne vil der blive fokuseret på at:

 • Inddrage medlemmerne, det kan være via oplæg, tid til sparring eller andet
 • Orientere om ny og kommende regulering
 • Have et fagligt tema til afklaring af udfordringer eller inspiration

Netværksarrangementer der afholdes hos medlemmerne, kan afvige fra overstående, da der også vil være fokus på projekter hos den enkelte virksomhed.

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket henvender sig til alle, der interesserer sig for cirkulær økonomi og miljø. Det kan være ledere og medarbejdere, der arbejder forretningsmæssigt og strategisk med området, eller relevante fagpersoner der er ansvarlige for at følge lovudvikling. Netværket er ikke henvendt medlemmer, der er tilknyttet rådgivningsbranchen.

For deltagelse i netværket er det et krav, at virksomheden er medlem af Dansk Erhverv. Det er muligt at tilmelde flere medarbejdere fra samme virksomhed. Deltagelse i netværket er gratis for alle medlemmer.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage i netværket for medlemmer af Dansk Erhverv.

Kommende temaer
Dagsorden til møderne vil til en hver tid tage udgangspunkt i aktuelle temaer. Temaerne vil være inden for initiativer omkring cirkulær økonomi herunder produktdesign, cirkulære forretningsmodeller, miljøfarlige stoffer, affaldshåndtering, kemikalielovgivning, miljømærkning og livstidsforlængelse af produkter.

I forhold til kommende regulering vil der bl.a. være fokus på:

 • Udvidet producentansvar på emballage, elektronik, batterier og biler
 • Emballagedirektivet
 • Ecodesign og produktkrav
 • Affaldsdirektivet
 • Kemikalielovgivning og produktsikkerhed herunder REACH forordningen
 • Affaldssortering og styrket tilsyn ved erhverv
 • Barrierer for omstillingen til cirkulær økonomi.

Datoer for møder i 2024

For at sikre at det mest aktuelle bliver vendt på møderne, bliver dagsordenen først planlagt et par måneder før. Datoerne for møderne i 2024 er:

 • Onsdag den 21. august
 • Tirsdag d. 8. november
 • Onsdag d. 27. november

Medlemmer af netværk er bl.a.:

ALDI Bestseller Comwell Coop Dagrofa
DSK – De sammenvirkende købmænd DTL – Dansk Transport og Logistik GN Hearing IKEA JYSK
LIDL Loreal Danmark Lægemiddelindustriforeningen Matas MC-emballage
Multiline Nemlig.com Novozymes Radiometer Medical Ragn-Sells
Salling Zebra      

Anmodning om deltagelse i netværket

Du skal være logget på for at kunne sende denne formular. Hvis du er logget på og stadig ikke kan slå op, skal du sørge for, at "Spor ikke" er deaktiveret i dine browserindstillinger.