Økonomi og samfund

Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. For kun på den måde kan vi fremtidssikre velstanden og velfærden i Danmark.

Politisk område

Følg vores underdirektør for Politik & Analyse

RAMMEVILKÅR

Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i

Erhvervslivets rammevilkår skal løbende styrkes, så Danmark kan sikre fortsat velstand og verdens bedste velfærd. Dansk Erhverv arbejder for en styrkelse af Danmarks konkurrenceevne, styrket adgang til attraktiv arbejdskraft, styrket adgang til viden og forskning, styrket indre marked og øget frihandel, styrket infrastruktur og styrket samspil mellem det offentlige og private.

Verdens bedste land at drive virksomhed i

Dansk Erhverv har en overordnet vision om, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Det skal vi for at sikre fortsat velstand og muligheden for som samfund at kunne tilbyde verdens bedste velfærd.

Ifølge erhvervsmagasinet Forbes’ liste over ”Best countries for business” er Danmark det 7. bedste land at drive virksomhed i.  

Skal vi nå ambitionen om at være verdens bedste land at drive virksomhed i – og fastholde positionen, skal erhvervslivets rammevilkår forbedres. Vores internationale konkurrenceevne skal i top.

Med andre ord: Velstand og velfærd går hånd i hånd med de rette betingelser for vores erhvervsliv.

Virksomhederne bidrager massivt til velfærden

Det danske samfund er et af verdens mest velstående, og vi har et velfærdssamfund, vi med rette er stolte af. Virksomheder og det offentlige Danmark er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger.

De private virksomheder gør Danmark til et rigere land i kraft af de arbejdspladser, varer og serviceydelser, de skaber. Hvert år bidrager virksomhederne og deres medarbejdere til at finansiere vores velfærdssamfund.

Danmark i åben konkurrence i global økonomi

Danmarks økonomi er lille og åben, og den danske velstand og de danske styrkepositioner er i høj grad opnået på baggrund af international samhandel.

Konkurrencen i verden er hård, og kampen for at tiltrække virksomheder og investeringer har aldrig

været mere intens. Og oven på den verdensomspændende pandemi er ét sikkert: Alverdens lande vil arbejde målrettet for at blive attraktive steder at drive virksomhed. 

Skal vi fortsat indfri Danmarks potentiale og sikre vores velstand, er det derfor af afgørende betydning, at de danske virksomheder har de rette betingelser for at skabe vækst og beskæftigelse.

Forbedrerede rammevilkår er en investering i velfærd

På tværs af virksomheder og brancher er der en række centrale vilkår, der har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og dermed mulighed for at skabe arbejdspladser, velstand og fremgang


DANSK ERHVERV ARBEJDER FOR

Styrket konkurrenceevne
Danmark skal – målt på økonomiske parametre - altid være blandt de mest konkurrencedygtige lande i verden at drive virksomhed i.

 1. Skatter og afgifter på danske virksomheder skal ligge under eller på niveau med skatterne i landene omkring os.
 2. Det danske skattesystem skal være det mest enkle og digitaliserede i verden – dermed undgås langtrukne skattesager og administrative byrder.
 3. Økonomisk vækst skal minimum være den samme eller højere end OECD-gennemsnittet.

Styrket adgang til attraktiv arbejdskraft
Private virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft inden for en hvilken som helst branche skal til enhver tid kunne matches af et tilstrækkeligt stort og kompetent udbud af attraktiv arbejdskraft.

 1. Virksomheder i Danmark skal have adgang til et bredt udbud af kvalificerede og motiverede ansøgere.
 2. Det skal være nemt at rekruttere medarbejdere til virksomheder i Danmark fra hele verden.
 3. Det skal kunne betale sig at arbejde fremfor at modtage overførselsindkomst.

Styrket adgang til viden og forskning
Danmark skal være verdensførende i forskningskvalitet og kommercialisering af viden.

 1. Flere skal gennemføre uddannelser, der efterspørges og understøtter vækst og beskæftigelse.
 2. Offentlig dansk forskning skal være i den absolutte verdenselite - både når det gælder kvalitet og erhvervssamarbejde.
 3. Danmark skal være det bedste land for forskning og udvikling. Det kræver lave skatter på forskning, adgang til dygtig arbejdskraft og investeringssikkerhed.

Styrket indre marked og øget frihandel
Danske virksomheder er afhængige af et velfungerende indre marked og frihandel.

 1. Det skal være en bedre implementering og håndhævelse på EU’s indre marked. Der skal i stigende grad ske en integration og harmonisering af regler - også for tjenesteydelser.
 2. Fair og lige konkurrence skal sikres, så danske virksomheder ikke oplever konkurrenceforvridning, både i fysisk handel og online handel. Vi skal bibeholde flest mulige virksomheder i Danmark til gavn for økonomien og dermed samfundet.
 3. Der skal indgås frihandelsaftaler med stadig flere lande fra EU’s side. Danske virksomheder skal samtidig have uhindret adgang til import, som er en drivkraft bag halvdelen af al eksport, bedre forbrugerpriser og produktivitetsvækst.

Styrket infrastruktur og mobilitet
Danmark digitale og fysiske infrastruktur er af afgørende betydning for erhvervslivets mulighed for fortsat vækst.

 1. Digital og fysisk infrastruktur skal være en integreret del af dansk erhvervspolitik.
 2. Administrative og økonomiske barrierer for investeringer og udrulning af fysisk og digital infrastruktur skal minimeres.
 3. Trængslen i byer skal primært løses gennem intelligent trafikstyring – Internet of Things.

Styrket samspil mellem det offentlige og private

Danmark skal være verdens bedste land til offentlig-privat samarbejde.

 1. Stat, regioner og kommuner skal betragte private leverandører som ligeværdige partnere i leverancen af velfærds- og sundhedsydelser.
 2. Offentlige udbud skal som udgangspunkt fremme innovation og bæredygtighed gennem totalomkostningsprincipper og funktionskrav.
 3. Der skal være prisgennemsigtighed i den offentlige forvaltning på konkurrenceegnede områder.

Brug handlekraften, Danmark

Vi skal ikke erobre hele verden. Men vi skal handle nu, hvis vi skal sikre fremtidens velfærd og sammenhængskraft. Her kan du se og læse og mere om vores nye kampagne.

Ugens NøgletalsNyt
Ugens økonomiske nøgletal tager den aktuelle temperatur på dansk økonomi.

Læs seneste Nøgletalsnyt her.

På agendaen lige nu

Kontakt

Politik og Analyse

Jes Brinchmann Christensen

Underdirektør
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Kristian Skriver

Seniorøkonom
Medarbejderprofil
EU og International

Lasse Hamilton Heidemann

EU- og International Chef
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker

Sidste nyt fra Dansk Erhverv i din indbakke

Tilmeld dig nyhedsbrevet Nøgletalsnyt

Når du tilmelder dig nyheder fra Dansk Erhverv, giver du samtykke til at modtage faglige og politiske nyheder og analyser, samt efter omstændighederne tilbud om kurser, netværk, konferencer og andre events, der i nogle tilfælde leveres af eller i samarbejde med vores partnere. Du vil også kunne modtage information om rabat på produkter og services i vores medlemsfordelsprogram.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Læs mere om vores persondatapolitik her.