; ;

I stedet for at udpege bestemte satsningsområder eller særligt vigtige brancher er det afgørende, at vi arbejder på at sikre vækst i alle erhvervssektorer. Dette mål opnår vi bedst med udgangspunkt i en korrekt forståelse af de faktiske forhold i samfundsøkonomien.

Imidlertid er mange ikke klar over, at dansk økonomi i meget høj grad er baseret på privat service. Eksempelvis bad vi i analyse et repræsentativt udsnit af befolkningen angive, hvor stor de vurderer servicesektoren er som andel af alle private arbejdspladser. I gennemsnit svarede danskerne 34 pct., mens det faktiske tal er over 70 pct.

Der er et behov for, at vi bliver bedre til at sikre gode rammevilkår for vores virksomheder, så vi kan understøtte vækst og velstand – og i den sammenhæng ikke glemmer den store rolle servicesektoren spiller for den samlede samfundsøkonomi:

  • 7 ud af 10 privatansatte er beskæftiget i servicesektoren
  • Kigger man rundt i verden har Danmark en af de største servicesektorer som andel af samlet beskæftigelse i EU-landene
  • Servicesektoren tegner sig for 51 pct. af alle direkte eksportarbejdspladser
  • Tæller man de indirekte eksportarbejdspladser med – dvs. at man leverer et input til den virksomhed, der eksporterer – er der ca. 386.000 eksportarbejdspladser inden for privat service

Andre relevante fokusområder