Regional Erhvervsudvikling

Dansk Erhverv arbejder for, at de regionale og kommunale rammevilkår fremmer servicevirksomhedernes konkurrencekraft og internationalisering. Der skal være konkurrencefremmende og ensartede vilkår, for at drive virksomhed i hele landet, herunder god fysisk og digital infrastruktur, øget konkurrenceudsættelse og færre administrative byrder for erhvervslivet.  

Politisk område

Følg Dansk Erhverv

Hurtigere, højere, stærkere - sammen med erhvervslivet

Dansk Erhverv arbejder for at øge erkendelsen af servicesektorens samfundsmæssige betydning hos politikere, embedsværket, medier og i befolkningen. Vi tager udgangspunkt i virksomhedens lokale, regionale, nationale og globale situation. Derfor følger vi også aktivt med i regional- og lokalpolitiske emner, der har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne, og arbejder aktivt for at fremme deres konkurrencekraft.

Kommunernes erhvervspolitik

Det er afgørende, at kommunerne prioriterer og formulerer en erhvervspolitik, der fremmer vækst- og konkurrencekraften i serviceerhvervene, og som dermed understøtter den strukturelle erhvervsudvikling. Den kommunale erhvervspolitik skal ligeledes etableres i samspil med de øvrige kommuner samt med opmærksomhed på den begyndende etablering af vækstcentre i Danmark, således at der ikke skabes uhensigtsmæssig konkurrence kommunerne i mellem, men at der til gengæld etableres konstruktive samarbejder til fordel for virksomhedernes konkurrenceevne. Det er samtidig nødvendigt at erkende og inddrage de kulturelle rammebetingelsers betydning som forudsætning for tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.

Virksomhedernes forudsætning for at være effektive og produktive forudsætter, at kommunernes myndighedsudøvelse, godkendelser og lignende sker rettidigt og effektivt. Derfor arbejder Dansk Erhverv for, at den kommunale erhvervsservice organiseres med "én indgang" ud fra god kundeforståelse. Den kommunale erhvervsservice skal tillige være forberedt på at servicere og møde internationale virksomheder.

Lokal og regional repræsentation

Dansk Erhvervs mere end 180 lokale og regionale repræsentanter bidrager, gennem deres plads i de forskellige fora, til at fremme Dansk Erhvervs medlemmers interesser og vilkår. Repræsentanternes daglige virke som virksomhedsledere, giver dem et solidt og kvalificeret afsæt, for at forstå de udfordringer virksomhederne står overfor – og ikke mindst for at bidrage med kompetente og perspektivrige anbefalinger på disse udfordringer. Repræsentanterne fungerer i uformelle netværk med hinanden på tværs af regioner og fora – og i samspil med Dansk Erhvervs sekretariat.

Nedenfor kan du se Dansk Erhvervs lokale repræsentation, inddelt i Business Regions

Business Region Esbjerg
Kort over repræsentation
Lokal repræsentation

Business Region Fyn
Kort over repræsentation
Lokal repræsentation

Business Region Greater Copenhagen
Kort over repræsentation - Region Sjælland 
Kort over repræsentation - Region Hovedstaden
Lokal repræsentation

Business Region Trekantområdet
Kort over repræsentation
Lokal repræsentation

Business Region MidtVest
Kort over repræsentation
Lokal repræsentation

Business Region Aarhus
Kort over repræsentation
Lokal repræsentation

Business Region North
Kort over repræsentation
Lokal repræsentation

Business Region UdviklingsRåd Sønderjylland
Kort over repræsentation
Lokal repræsentation

På agendaen lige nu

Kontakt

Regional Erhvervsudvikling

Niels Milling

Underdirektør, MPA
Medarbejderprofil
Regional Erhvervsudvikling

Per Thye Rasmussen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil