; ;

Hurtigere, højere, stærkere - sammen med erhvervslivet

Dansk Erhverv arbejder for at øge erkendelsen af servicesektorens samfundsmæssige betydning hos politikere, embedsværket, medier og i befolkningen. Vi tager udgangspunkt i virksomhedens lokale, regionale, nationale og globale situation. Derfor følger vi også aktivt med i regional- og lokalpolitiske emner, der har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne, og arbejder aktivt for at fremme deres konkurrencekraft.

Kommunernes erhvervspolitik

Det er afgørende, at kommunerne prioriterer og formulerer en erhvervspolitik, der fremmer vækst- og konkurrencekraften i serviceerhvervene, og som dermed understøtter den strukturelle erhvervsudvikling. Den kommunale erhvervspolitik skal ligeledes etableres i samspil med de øvrige kommuner samt med opmærksomhed på den begyndende etablering af vækstcentre i Danmark, således at der ikke skabes uhensigtsmæssig konkurrence kommunerne i mellem, men at der til gengæld etableres konstruktive samarbejder til fordel for virksomhedernes konkurrenceevne. Det er samtidig nødvendigt at erkende og inddrage de kulturelle rammebetingelsers betydning som forudsætning for tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.

Virksomhedernes forudsætning for at være effektive og produktive forudsætter, at kommunernes myndighedsudøvelse, godkendelser og lignende sker rettidigt og effektivt. Derfor arbejder Dansk Erhverv for, at den kommunale erhvervsservice organiseres med "én indgang" ud fra god kundeforståelse. Den kommunale erhvervsservice skal tillige være forberedt på at servicere og møde internationale virksomheder.

Lokal og regional repræsentation

Dansk Erhvervs mere end 180 lokale og regionale repræsentanter bidrager, gennem deres plads i de forskellige fora, til at fremme Dansk Erhvervs medlemmers interesser og vilkår. Repræsentanternes daglige virke som virksomhedsledere, giver dem et solidt og kvalificeret afsæt, for at forstå de udfordringer virksomhederne står overfor – og ikke mindst for at bidrage med kompetente og perspektivrige anbefalinger på disse udfordringer. Repræsentanterne fungerer i uformelle netværk med hinanden på tværs af regioner og fora – og i samspil med Dansk Erhvervs sekretariat.

Hvordan kan din kommune og region blive bedre at drive virksomhed i?

Det er Dansk Erhvervs vision, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Det skal vi for at sikre fortsat velstand og muligheden for, som samfund, at kunne tilbyde verdens bedste velfærd. Virksomhedernes muligheder for at vokse, skabe arbejdspladser og bidrage til velfærden påvirkes af de rammevilkår, der besluttes lokalt i Danmarks 98 kommuner og 5 regioner. Vi vil opfordre lokale beslutningstagere til at bruge handlekraften – og til at styrke erhvervslivets rammevilkår. Det er handlekraften, der kan forløse det enorme potentiale, der hedder Danmark.

Se Dansk Erhvervs konkrete anbefalinger til kommunerne og regionerne her.

Hent alle Dansk Erhvervs anbefalinger til din kommune her

pdf

Download

Hent alle Dansk Erhvervs anbefalinger til din region her

pdf

Download

Dansk Erhvervs kontor i Aarhus

Dansk Erhvervs regionale afdeling arbejder for at styrke netværket mellem Dansk Erhvervs
mere end 18.000 medlemmer, fordelt i 5 regioner.

⇒ Mød os på vores Aarhus kontor

Hvordan klarer din kommune sig?

I Dansk Erhvervs interaktive kommunekort har du mulighed for at udforske, hvordan din kommune klarer sig i forhold til øvrige kommuner, på baggrund af en lang række parametre. Kommunekortet præsenterer en rangering af alle 98 kommuner, inden for relevante parametre. Få også et samlet overblik over din kommunes placering på +25 udvalgte indikatorer.

Se hvordan din kommune placerer sig, inden for de forskellige lokalpolitiske temaer her

Hvor attraktivt er dit nærområde for erhvervslivet – fra arbejdspladser til borgernær velfærd?

Dansk Erhverv har analyseret forskellige kommunale nøgletal og sammenholdt dem med virksomhedernes vurdering af vigtigheden af forskellige kommunale forhold og deres tilfredshed med kommunens indsats på de pågældende områder.

På agendaen lige nu

Kontakt

Regional Erhvervsudvikling

Marc Perera Christensen

Underdirektør
Medarbejderprofil
Regional Erhvervsudvikling

Per Thye Rasmussen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Carnet & Certifikat

Jannie Mæng Schmidt

Legaliseringskonsulent
Regional Erhvervsudvikling

Sharmili Rajagopal

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Regional Erhvervsudvikling

Lars Havelund

Chefkonsulent
Medarbejderprofil