;

Her er der mulighed for at få en kort introduktion til erhvervsfremme projekter i Danmark. Projekterne giver forskellige muligheder inden for øget produktivitet og effektivitet, styrket konkurrenceevne samt national og international markedsudvikling. Projekterne er medfinansieret af EU-strukturfonde og nationale erhvervsfremmemidler. 

Forretningsudvikling finansieret med erhvervsfremmemidler.pdf