; ;
Gemt

Langsigtede reformer, der øger arbejdsudbuddet markant frem mod 2030

Ifølge beregninger fra Dansk Erhverv kommer virksomheden Danmark til at mangle ca. 90.000 nye kollegaer frem mod 2030.

Tallene taler sit tydelige sprog. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et akut problem og bør anses for at være den absolut største udfordring dansk erhvervsliv og Danmark som samfund står overfor lige nu.

Manglen på arbejdskraft har længe sat sine tydelig spor hos de danske virksomheder. På et år har manglen på kvalificeret arbejdskraft kostet danske virksomheder mindst 176 mia. kr. i omsætning, fordi de har måtte sige nej til nye kunder og ordrer.

Når hver tredje virksomhed rekrutterer forgæves efter nye kolleger, går det ikke kun udover de kolleger, der skal løbe stærkere og danske virksomheders vækstmuligheder. Det går ud over hele virksomheden Danmark. For det er hænder og kloge hoveder, der blandt andet skal være med til at sikre kvaliteten i vores velfærdssamfund og bygge de løsninger, der skal sikre den grønne omstilling.

Konsekvenserne af manglende arbejdskraft er allerede begyndt at vise sig, når det kommer til den grønne omstilling. For eksempel kom det i midten af august frem, at regeringens plan om at gøre Danmark uafhængig af russisk gas bliver svær at realisere, da der ikke er montører, entreprenører og materialer nok til at udrulle den nødvendige fjernvarme til danskerne.

Manglen på arbejdskraft viser sig også i danskernes velfærdstilbud, hvor de ældre må vente længere på at komme i bad, få gjort rent eller løst andre opgaver, de har brug for hjælp til. Det problem vil kun vokse i fremtiden, hvor vi ikke er nok til at tage os af flere børn og ældre i velfærdstilbuddene.

Og arbejdskraftsmanglen viser sig, når vores hoteller, restauranter og andre steder af vores turismeindustri ikke kan skaffe medarbejdere til at vise turisterne, hvorfor Danmark er verdens bedste sted at holde ferie.

Dansk Erhverv mener derfor, at det er afgørende, at vi gør noget ved den massive mangel på arbejdskraft, som Danmark står overfor. Derfor vil vi inden længe præsentere en 2030-plan, der vil øge beskæftigelsen og Danmarks BNP betragteligt frem mod 2030.

Dansk Erhverv foreslår:

Forenkl og reducer antallet af tilbagetrækningsordninger i Danmark. Ud over folkepensionen er der i øjeblikket fem tilbagetrækningsordninger på arbejdsmarkedet: Førtidspension, seniorpension, efterløn, ret til tidlig pension og fleksydelse. Det er for mange. Derfor foreslår Dansk Erhverv, at der hurtigst muligt efter et valg nedsættes en arbejdsgruppe, der på mindre end seks måneder får til opgave at komme med forslag til, hvordan antallet af tilbagetrækningsordninger kan forenk-les og reduceres. Målet er, at vi på den måde kan reducere antallet af danskere på tilbagetrækningsordninger med minimum 30.000 personer i 2030.

Arbejdskraft

Langsigtede reformer, der øger arbejdsudbuddet markant frem mod 2030: Ifølge beregninger fra Dansk Erhverv kommer virksomheden Danmark til at mangle ca. 90.000 nye kollegaer frem mod 2030.

Forskning & udvikling

Et ambitiøst mål om at bruge 4 pct. af Danmarks BNP på forskning og udvikling: Gennem årtier har Danmark været i den absolutte verdenselite, når det kommer til den innovation, der har drevet udviklingen inden for bl.a. grøn omstilling, life science, velfærdsteknologi mm.

Grøn omstilling

Danmark og Europa befinder sig i en ny virkelighed. Med Ruslands invasion af Ukraine er klima- og energipolitik også blevet sikkerhedspolitik og forsyningssikkerhed. Dermed har Danmark også fået endnu et afgørende incitament til at sætte turbo på den grønne omstilling.

Velfærd

Et stærkere velfærdssamfund med mere frit valg og mere offentlig-privat samarbejde: Danmark er et fantastisk land. At leve i og drive virksomhed i. Som samfund står vi dog over for nogle store udfordringer, der i de kommende år vil presse vores vel-stand og vores velfærd.