Gemt

Lukning af skoler – hvad betyder det for mig som arbejdsgiver?

Hvis barnet er hjemsendt fra skole som følge af nedlukning og barnet hverken er eller formodes at være smittet med COVID-19, er pasningsbehovet medarbejderens risiko – ikke arbejdsgiverens.

Dansk Erhverv opfordrer virksomhederne til at finde løsninger i samarbejde med medarbejderen.

Du kan læse mere på dette link: https://www.danskerhverv.dk/corona/netvark/bornepasning-og-coronavirus/

Lov om midlertidig ret til dagpenge til forældre gælder ikke i situationen
Den midlertidige ret til dagpenge til forældre, der er hjemme for at passe deres børn som følge af COVID-19, gælder i to situationer:

  • Hvis et barn til og med 13 år hjemsendes fra dagtilbud, skole eller institution som følge af konkrete COVID-19 tilfælde, jf. myndighedernes anbefalinger.
  • Hvis eget barn til og med 13 år er konstateret smittet med COVID-19, og derfor ikke kan komme i dagtilbud, skole eller institution.

Det er derfor Dansk Erhvervs vurdering, at den af regeringen netop påbudte delvise nedlukning af skolerne, ikke er omfattet af denne lov og at forældrene derfor ikke vil kunne modtage dagpenge, hvor man måtte have aftalt med arbejdsgiveren, at man bliver hjemme for at passe sit barn på op til 13 år.

Kontakt os