Gemt

Nu bliver det nemmere at rejse kapital med crowdfunding

07. juli 2021

Dansk Erhverv har været med til at sikre, at anpartsselskaber kan søge investeringer på crowdfundingplatforme. Det betyder, at iværksættere og SMV’er nu får bedre mulighed for at søge risikovillig kapital til vækst. Dog ønsker regeringen ikke at ændre reglerne for gruppeinvesteringer, hvilke fortsat gør markedet for investeringscrowdfunding i Danmark mindre attraktivt end i udlandet.  

Dansk Erhverv har i samarbejde med Erhvervslivets EU- og Regelforenklingsforum anbefalet, at det skal gøres muligt for anpartsselskaber (ApS’er) at rejse investeringer med crowdfunding. Regeringen har valgt at gå videre med anbefalingen, hvilke betyder, at ApS’er nu får mulighed for at tiltrække risikovillig kapital på danske crowdfundingplatforme på lige vilkår med A/S’er. Det er vigtigt, for crowdfunding kan være en god måde for nye og mindre virksomheder at rejse kapital på – og disse virksomheder er ofte ApS’er. 

Med investeringscrowdfunding er det muligt at investere relativt små beløbsstørrelser via en platform, hvilket giver mindre virksomheder mulighed for at rejse den nødvendige vækstkapital fra en bredere gruppe af investorer. Investeringscrowdfunding giver derfor folk med almindelige formuer mulighed for at investere i iværksættervirksomheder. Vi ser investeringscrowdfunding tage fart i mange andre europæiske lande, men den stramme fortolkning af lovgivning i Danmark har betydet, at det ikke har været muligt at skabe et velfungerende marked for investeringscrowdfunding i Danmark. 

Danmark halter markant bagefter andre lande i EU, når det kommer til mulighederne for investeringscrowdfunding. Danske iværksættere bliver på nuværende tidspunkt tvunget til at bruge en udenlandsk platform frem for en dansk, hvis de vil rejse kapital med investeringscrowdfunding. En stærk crowdfundingkultur vil sikre bedre mulighed for, at iværksættere og SMV’er kan rejse risikovillig kapital til skalering. Derfor er vi i Dansk Erhverv meget glade for, at regeringen ønsker at følge vores forslag om regelændring for crowdfunding,” udtaler chef for iværksætterpolitik, Jasmina Pless. 

De nuværende regler betyder, at der maksimalt kan være syv investorer i en gruppeinvestering (syndikering), men ofte er der langt flere investorer involveret i en crowdfundinginvestering. Grupper af otte investorer eller mere betragtes med de nuværende regler som investeringsselskaber, hvilket gør beskatningen ugunstig, og investeringer i iværksættervirksomheder bliver derfor mindre attraktive.  

”I Dansk Erhverv glæder vi os naturligvis over, at vi nu er et skridt nærmere et velfungerende kapitalmarked for iværksættere i Danmark, men når regeringen vælger ikke at følge forslaget om bedre mulighed for gruppeinvesteringer, så når vi ikke helt i mål med at sikre, at investeringscrowdfunding bliver en naturlig del af den danske investeringskultur. Vi risikerer, at danske vækstvirksomheder fortsat bliver nødt til at søge mod udenlandske crowdfundingplatforme for at rejse kapital, hvilke kan give danske virksomheder en større tilknytning til udenlandske investorer og bevæge sig længere væk fra Danmark. Det kan i sidste ende betyde færre arbejdspladser i Danmark,” udtaler Jasmina Pless. 

Dansk Erhverv er medlem af Erhvervslivets EU- og Regelforenklingsforum. Forummet er et uafhængigt rådgivende organ nedsat af regeringen, bestående af 19 medlemmer. Forummet har spillet en række anbefalinger ind til regeringen, her under anbefalinger der skal gøre det nemmere at rejse investeringer via crowdfundingplatforme i Danmark. Regeringen har nu afgivet svar om hvorvidt anbefalingerne følges, hvor det fremgår, at regeringen vil arbejde for at ApS’er kan udbyde ejerandele til offentligheden via crowdfundingplatforme. Den endelige model afhænger af de kommende iværksætterforhandlinger og forventes at kunne indgå i et lovforslag om lempeligere kapitalkrav til anpartsselskaber, der vil kunne træde i kraft 1. januar 2023. Regeringen har valgt ikke at gå videre med anbefaling om at indføre mulighed for gruppeinvesteringer. Læs afgørelserne her:  

 

ANPARTSSELSKABER SKAL KUNNE LAVE CROWDFUNDING MED UDBUD AF KAPITALANDELE 

INDFØR MULIGHED FOR GRUPPEINVESTERINGER (SYNDIKERING) 

Kontakt os

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chef for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil